REGULAMENTUL CAMPANIEI “Arctic 5 ani garantie”

 

1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Arctic 5 ani garantie” este Societatea ARCTIC S.A., cu sediul în oraşul Gaesti, str. 13 Decembrie nr. 210, judeţul Dambovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General  Büyükerk Etem Cudi Murat, denumita in continuare “Organizator”,

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. 

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://extragarantie.arctic.ro/, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a  actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

2. ARIA DE DESFASURARE: 

Campania este organizata si se va desfasura in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online, si care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice marca Arctic, precizate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament. 

3. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii beneficiaza de o perioada de 5 (cinci) ani garantie pentru produsele electrocasnice marca Arctic, astfel cum acestea sunt identificate in Sectiunea 7 din Regulament.

  In intelesul prezentului Regulament, notiunea „5 ani garantie” semnifica garantia legala de conformitate mentionata in certificatul de garantie al produsului care poate fi de 2 (doi) ani sau 3 (trei) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de 3 (trei) ani sau 2 (doi) ani, garantandu-se astfel, pentru ambele situatii, conformitatea produselor Arctic participante la campanie asa cum sunt mentionate in Sectiunea 7, pentru o perioada de 5 (cinci) ani.

Situatii: 

1)      3 (trei) ani garantie legala de conformitate (conform Certificatului de garantie al produsului) + 2 (doi) ani garantie comerciala = 5 (cinci) ani garantie;

2)      2 (doi) ani garantie legala de conformitate (conform Certificatului de garantie al produsului) + 3 (trei) ani garantie comerciala = 5 (cinci) ani garantie.

4. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de «garantie legala de conformitate; garantie comerciala si extragarantie» vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni: 

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice 1 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora – care semnifica «protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă».

4.2. Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind  vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica «orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă».

4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Organizator cu titlu de garantie comerciala. 

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document. 

5. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

5.1. Campania va începe la data de 01 Februarie 2021, ora 00:00:00 şi se va încheia la data de  31 Ianuarie 2022 ora 23:59:59, inclusiv. Oricarui produs electrocasnic marca Arctic vandut dupa data de 31.01.2022, ora 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.

5.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei Promoţionale, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://extragarantie.arctic.ro/

6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania Promotionala „Arctic 5 ani garantie” este adresata persoanelor fizice majore, rezidente în România, si persoanelor juridice, cu sediul în România, consumatori finali, care achizitioneaza in scop casnic, oricare dintre produsele participante la Campanie comercializate in  retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online.

In cazul persoanelor juridice, garantia si extragarantia nu sunt valabile daca produsele electrocasnice sunt utilizate in scopuri profesionale precum restaurante, bufete, pensiuni, cantine, insa fara a ne limita la acestea.

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Sectiunii 7, neexistand o limitare a numarului de produse sau de participari.

 7. PRODUSE PARTICIPANTE

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile urmatoarele categorii de produse electrocasnice marca Arctic: aparate frigorifice (exceptie fac codurile de produs ATF4990+, ATL9002, ATC4970+, ATF905W++,  ATL905W++, ATF905WN, ATL905WN , V296, V245, V145) , masini de spalat rufe, masini de spalat rufe cu uscator, uscatoare de rufe,  masini de spalat vase, plite si  cuptoare incorporabile, comercializate in perioada de valabilitate a Campaniei.  

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.

8. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

In vederea accesarii beneficiilor campaniei“ Arctic 5 ani garantie”, clientul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din categoriile de produse electrocasnice marca Arctic aflate in Campanie, conform Sectiunii 7, din retelele nationale de magazine care comercializeaza aceste produse electrocasnice ce includ atat mediul offline, cat si mediul online.

In vederea obtinerii garantiei comerciale de 2 (doi) ani, respectiv 3 (trei) ani, clientul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii, printr-unul din urmatoarele mijloace:

-   prin intermediul platformei online https://extragarantie.arctic.ro/  prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa nr.1). Ulterior completării formularului de înregistrare se emite automat următorul mesaj de confirmare: „Multumim pentru inregistrare! Descarca certificatul. Prin accesarea link-ului  indicat se va regăsi « Certificatul de garantie comerciala » cu număr de înregistrare şi data la care a fost înregistrat (conform modelului prezentat în Anexa nr.2); 

-   prin telefon la Call Center, apeland numarul *9010 (tarif standard în reţelele naţionale), oferind informatiile solicitate de operator, informatii cuprinse in Formularul de inregistrare online, si anume: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie,  numele si prenumele clientului, adresa completa, localitate, judet, adresa de e-mail, numar telefon. Ulterior preluarii apelului telefonic si oferirea datelor solicitate operatorului Organizatorului, acesta din urma va introduce datele primite de la client in cadrul platformei online https://extragarantie.arctic.ro, in modalitatea descrisa mai sus, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct catre clientul final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

-   prin e-mail transmis către adresa service@arctic.ro, cuprinzând următoarele date din Formularul de înregistrare online: denumire produs, cod produs, serie fabricaţie, număr şi dată factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele şi prenumele cumpărătorului, adresa de domiciliu completă , localitate, judeţ, adresa de e-mail, număr telefon. Operatorul Organizatorului preia datele furnizate si procedeaza la inregistrarea produsului in platforma https://extragarantie.arctic.ro, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis catre clientul final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

In situatia in care, datele furnizate prin e-mail de catre clientul final nu sunt complete, sau sunt insuficiente, pentru generarea Certificatului de garantie comerciala, operatorul Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma, solicitandu-i sa completeze datele lipsa. Ulterior completarii datelor lipsa, operatorul Organizatorului va inregistra direct produsul in platforma https://extragarantie.arctic.ro, in numele clientului, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct clientului final prin intermediul adresei de e-mail furnizate; 

In cazul in care, inregistrarea printr-unul din mijloacele precizate mai sus nu este posibila din cauza unor incoveniente de ordin tehnic petrecute din culpa exclusiva a Organizatorului, precum, dar fara a se limita la: sistem nefunctional, website indisponibil temporar, clientul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant la Campanie are dreptul sa recurga la alegere, la una dintre celelalte doua modalitati ramase pentru inregistrarea produsului electrocasnic. In aceasta situatie, inregistrarea produsului Arctic achizitionat prin una din modalitatile alternative oferite confera dreptul clientului final de a beneficia de garantia comerciala de 2 (doi) ani, respectiv 3 (trei) ani  in conditiile Regulamentului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia comerciala de 2 (doi) ani, respectiv 3 (trei) ani, este valabila si Certificatul de garantie comerciala se va acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii efectuate de catre clientul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant la Campanie prin vreuna dintre modalitatile mentionate mai sus.

Numarul de inregistrare consemnat pe certificatul de garantie comerciala reprezinta un cod unic de inregistrare care atesta acordarea garantiei pentru produsul Arctic achizitionat.

In cazul in care pe perioada de acordare a garantiei comerciale, apar eventuale neconformitati ale produsului, la momentul sesizarii lor catre Organizator, de catre Clientul final, acesta din urma are obligatia de a furniza numarul de inregistrare cuprins in Certificatul de garantie comerciala, in vederea identificarii sale in baza de date de catre operatorul Organizatorului.

Transmiterea Certificatului de garantie comerciala se va efectua de catre Organizator, in format electronic la adresa de e-mail sau prin posta (fara confirmare de primire), la adresa de domiciliu indicată de consumatorul final in informatiile furnizate, conform mijlocului de inregistrare ales, in cel mult 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului.

Ordinea remediilor posibile acordate Clientului in baza garantiei comerciale:

1)                       Aducerea la conformitate a produsului defect prin repararea acestuia intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data la care clientul, după caz, a adus la cunoştinţa Organizatorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul Organizatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, in mod gratuit. 

2)                       Asigurarea conformitatii prin inlocuirea produsului in cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între Organizator şi Client. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data sesizarii neconformitatii produsului. 

3)                       Daca repararea sau inlocuirea este imposibila, Organizatorul poate decide rambursarea pretului de vanzare, conform facturii de achizitie, intr-un termen rezonabil.

În cazul înlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu unul nou sau cu unul similar (dacă acesta nu există pe stoc), ca urmare faptului ca masura reparatorie este imposibila sau disproportionata, garantia comerciala de 2 (doi) ani, respectiv 3 ( trei) ani se va acorda şi produsului cu care a fost înlocuit. Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data inlocuirii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie). 

Cu titlu de exceptie, in situatia inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu un produs similar, dar de o clasa superioara (in situatia in care produsul initial nu mai exista pe stoc), daca clientul final solicita si in acest caz acordarea garantiei comerciale, modalitatea de acordare a acesteia va fi limitata la repararea sau inlocuirea produsului cu alt produs de aceeasi calitate. In ipoteza in care clientul final refuza acordarea garantiei comerciale prin vreuna din cele doua modalitati prevazute mai sus, aceasta se va limita la restituirea contravalorii produsului initial, in acest caz clientul nefiind indreptatit la restituirea contravalorii produsului de clasa superioara, ci i se va restitui suma prevazuta in factura de achizitie a produsului initial.

Produsul similar trebuie sa aiba caracteristici asemanatoare cu ale produsului initial si sunt avute in vedere caracteristici precum, insa, fara a se limita la: capacitate, dimensiune, tehnologie, clasa energetica.

In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, clientul final va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 2 (doi) ani, respectiv 3 (trei) ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 3 ani, respectiv 2 (doi) ani de la data achizitionarii produsului respectiv, conform certificatului de garantie primit la achizitionarea produsului.

Toate conditiile aferente garantiei legale de conformitate de 3 (trei) ani, respectiv 2 (doi) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 2 (doi) ani, respectiv 3(trei) ani.

Pierderea documentului « Certificat  garantie comerciala» transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 2 (doi) ani, respectiv 3(trei) ani

Garantia comerciala de 2 (doi) ani, respectiv 3 (trei) ani, este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii/bon/chitanta si a Certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, clientul final trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, ”Certificat de garantie comerciala” si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5 (cinci) ani de garantie (3 (trei) ani garantie legala de conformitate + 2 (doi) ani garantie comerciala sau 2 (doi) ani garantie legala de conformitate+ 3 (trei) ani garantie comerciala) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei şi a înregistrării produsului în Campanie.

9. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia comerciala pentru produsul electrocasnic marca Arctic achizitionat, clientul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a)      Sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 6;

b)      Participanţii persoane fizice trebuie să aibă varsta de 18 ani împliniţi şi să fie rezidenţi pe teritoriul României, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;

c)      Sa achizitioneze, in perioada prevazuta la Sectiunea 5, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul Sectiunii 7;

d)      Sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat, conform mecanismului precizat la

Sectiunea 8;

e)      Sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si “Certificatul garantie comerciala” primit de la Organizator, precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (3 (trei) ani garantie legala de conformitate + 2 (doi) ani garantie comerciala = 5 (cinci) ani garantie  sau 2 (doi) ani garantie legala de conformitate + 3 (trei) ani garantie comerciala = 5 (cinci) ani garantie), pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie.

f)       Produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia comerciala nu este valabila in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

g)      Pentru inlaturarea oricarui dubiu, prezentul Regulament nu se aplica produselor obtinute ca urmare a participarii la concursuri sau tombole.

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia comerciala de 2

(doi) ani respectiv, 3 (trei) ani nu se va acorda clientului final.    

10. RESPONSABILITATE

Organizatorul va acorda garantia comerciala de 2 (doi) ani, respectiv 3 ani in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  

Prin participarea la Campania ”Arctic 5 ani garantie”, participantii confirma cunoasterea, intelegerea, acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament, prin bifarea

„Sunt de acord cu regulamentul, termenii si conditiile”

Organizatorul va fi exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:

-   in cazul in care clientul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic marca Arctic decat cele supuse prezentei Campanii;

-   in cazul in care clientul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;

-   in cazul in care clientul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;

-   in cazul in care clientul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/ bon fiscal certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea “Certificatului de garantie comerciala”.

  1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL:

11.1.        Detalii cu privire la modul in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal in scopul asigurarii managementului campaniei se regasesc in Nota de informare anexata (Anexa 3 la prezentul Regulament).

In plus, in cazul în care accesati site-ul nostru web pentru a crea un cont sau pentru a participa la campanie va veti supune Politicilor site-ului privind  protectia datelor cu caracter personal, valabile la data demarării Campaniei şi orice modificare a acestor Politici poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament. 

11.2.        Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 3.

12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

13. DIVERSE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest Regulament, prin act adiţional, si de a

inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://extragarantie.arctic.ro.

Regulamentul     acestei Campanii         va        fi          disponibil         pe        website-ul https://extragarantie.arctic.ro/.

Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Redactat conform modelului prezentat de parte şi autentificat de Societatea Profesională Notarială ANIMUS, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu numărul 8, etaj 4, sector 2 într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului şi 3 (trei) duplicate, din care 1 (unu) duplicat va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 (două) duplicate s-au eliberat părţii.

 

 

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.

      prin Director General       S.S. BÜYÜKERK ETEM CUDI MURAT

 

                                                                          

             

Anexa 2 

                                                                   Semnata de parte

ANEXA NR. 2  la Regulamentul Campaniei “ Arctic 5 ani garantie”  Format “Certificat garantie comerciala” – « Arctic 5 ani garantie »