Click aici catre cele mai bune promotii.
Cel mai mic pret din Romania!**Daca gasesti in alta parte mai ieftin, primesti 2x diferenta

Regulamentul oficial al Campaniei “5 ANI GARANTIE ”

desfasurata in perioada 18 Decembrie 2017 – 18 Decembrie 2018

(“Campania”)

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania este organizata de SPECTRUM BRANDS Romania S.R.L., cu sediul in Str.Siriului nr. 36-40, cod postal 014354, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/14480/2004, cod fiscal RO 16746180, reprezentata legal de Dl. Catalin Dan Prisecaru, in calitate de Administrator (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, pe pagina www.altex.ro in sectiunea dedicata Campaniei, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 18 Decembrie 2017 – 18 Decembrie 2018 (inclusiv), precum si prin solicitare scrisa la adresa Bucuresti, Str. Siriului nr.36-40, sector 1.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.altex.ro in sectiunea dedicata Campaniei.

2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in magazinele ALTEX participante care comercializeaza epilatoare IPL Remington.

Campania se aplica produselor epilatoare IPL cu lumina intens pulsata marca Remington conform Sectiunii nr. 6 a Regulamentului Oficial (“Produsele”).

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 18 Decembrie 2017 ora 00:00:00 si se va incheia la data de 18 Decembrie 2018 ora 23:59:59 (“Perioada Campaniei”).

O zi de Campanie se defineste astfel: ziua curenta, de la ora 00:00:00 pana la ora 23:59:59 (inclusiv).

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natura sa determina participantii la Campanie sa considere continuarea acesteia dupa data de 18 Decembrie 2018, ora 23:59:59 (inclusiv), cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la Regulamentul Oficial, adus la cunostiinta publicului conform prevederilor mentionate la Sectiunea 2 de mai sus.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care au implinit 18 ani pana la data de 18 Decembrie 2017, precum si persoanelor juridice legal constituite, cu sediul in Romania, care fac dovada celor de mai sus.

5. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, cumparatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 18 Decembrie 2017– 18 Decembrie 2018 produsele mentionate in Sectiunea 6 a Regulamentului Oficial. Extragarantia va fi valabila in baza urmatoarelor documente: factura fiscala, bon fiscal si certificatul de garantie primit in urma achizitiei.

Cumparatorul care a achizitionat un produs epilator IPL  aflat in promotie, potrivit Sectiunii nr. 6, marca Remington, primeste 5 ani garantie pentru produsul achizitionat (2 ani garantia legala + 3 ani extra garantie). Extragarantia la produsul achizitionat nu afecteaza garantia pentru anumite piese incorporate ale Produselor care depasesc termenul legal de 2 ani, acestea beneficiind in continuare de garantia stipulata in certificatul de garantie emis de Spectrum Brands Romania SRL. Atat garantia de 2 Ani cat si extra garantia de 3 Ani nu se aplica becului consumabil la epilatorul IPL Remington.

Cumparatorul beneficiaza de 5 ani garantie la Produse in limita stocului disponibil al magazinelor partenere participante; responsabilitatea informarii cumparatorilor cu privire la disponibilitatea stocurilor de Produse apartine magazinelor partenere ALTEX iar Spectrum Brands Romania SRL nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru orice pretentie a cumparatorilor cu privire la lipsa stocurilor acestora.

6. DESCRIEREA PRODUSELOR AFLATE IN CAMPANIE SI PENTRU CARE CUMPARATORII POT BENEFICIA DE EXTRA-GARANTIE

Modelele incluse in Campaniei “5 ANI GARANTIE”

 

Categorie                           Model

Epilator IPL                        IPL6500

Epilator IPL                        IPL6750

7. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa beneficieze de prevederile Campaniei, trebuie:

a)  Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 4 a Regulamentului Oficial;

b)   Sa achizitioneze in Perioada Campaniei cel putin un produs epilator IPL Remington aflat in Campanie, comercializat de Spectrum Brands Romania SRL, conform Sectiunii 6.

Participantul nu va beneficia de extragarantie in urmatoarele cazuri:

-participantul a facut achizitia altui produs de ingrijire personala decat cele supuse Campaniei;

-participantul a facut achizitia unui produs epilator IPL Remington in afara perioadei Campaniei;

8. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar fara a se limita la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobile, internet sau lipsa stocurilor de Produse ale magazinelor partenere.

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea in cazul in care:

-cumparatorul a facut achizitia altui produs de ingrijire personala decat cele supuse Campaniei;

-cumparatorul a facut achizitia produsului epilator IPL in afara Perioadei Campaniei;

9. TAXE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare fata de cele aferente achizitionarii normale a produsului electrocasnic.

10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament Oficial, “Forta Majora” inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Oficial. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Campaniei si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului Oficial.

Daca o situatie de Forta Majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.

Daca invoca Forta Majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de Forta Majora, existenta acestuia.

 

 

11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor si solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil in magazinele partenere ALTEX participante la Campanie si pe pagina www.altex.ro.