Contul meu
Cosul meu
Te rugam sa astepti...
Cel mai mic pret din Romania!* *Daca gasesti in alta parte mai ieftin, primesti 2x diferenta

Regulamentul oficial al Campaniei

“ALEGE ACUM GARANTIA EXTINSA DE LA ROWENTA”

 

 

ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “ ALEGE ACUM GARANTIA EXTINSA DE LA ROWENTA” (denumită în continuare „Campania”) este S.C. Groupe SEB Romania SRL („Organizatorul”), societate comercială din Romania, cu sediul în București, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13,  având CIF RO18288047, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr J40/482/2006, operator de date cu caracter personal conform notificării nr. 3229, prin Ivaylo Grozdanov, , in functie de Administrator.

 

Campania “ALEGE ACUM GARANTIA EXTINSA DE LA ROWENTA” este valabilă exclusiv pe teritoriul României, pentru produsele participante achiziționate în perioada 1 martie 2018, ora 00:00 – 31 decembrie 2018, ora 23:59, inclusiv.

Groupe SEB România SRL oferă garanţie standard pentru produsele sale pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziţionării produselor. Pe lângă garanţia standard de doi (2) ani, puteţi obţine o garanţie extinsă de trei (3) ani exclusiv pentru produsele descrise in art. 2, cu condiția să înregistrați produsul pe website-ul campaniei: www.rowenta.ro/garantie-extinsa.   

 

ART.2: PRODUSELE PARTICIPANTE

Aspiratoarele ROWENTA pentru care puteți beneficia de extinderea termenului de doi (2) ani de garanţie la cinci (5) ani sunt:

Tip produs

Cod produs

Denumire produs

Aspirator cu sac

RO6493EA

Silence Force A+AAA

RO6495EA

Silence Force A+AAA

RO6487EA

Silence Force A+AAA

RO6491EA

Silence Force A+AAA

RO6486EA

Silence Force 4A

RO6477EA

Silence Force 4A

RO6457EA

Silence Force 4A

RO6455EA

Silence Force 4A

RO6441EA

Silence Force 4A

RO6381EA

Silence Force A+AAA Compact

RO6371EA

Silence Force A+AAA Compact

RO6365EA

Silence Force A+AAA Compact

RO6383EA

Silence Force 4A Compact

RO6357

Silence Force 4A Compact

RO6331EA

Silence Force 4A Compact

RO6883EA

X-Trem Power A+AAA

RO6886EA

X-Trem Power 4A

RO6856EA

X-Trem Power A+AA

RO6851EA

X-Trem Power A+AA

RO6843EA

X-Trem Power 3A

RO6831EA

X-Trem Power 3A

Aspirator fara sac

RO8370EA

Silence Force MultiCyclonic

RO8341EA

Silence Force MultiCyclonic

RO8324EA

Silence Force MultiCyclonic

RO8359EA

Silence Force MultiCyclonic

RO7681EA

Silence Force Cyclonic 4A

RO7647EA

Silence Force Cyclonic 4A

RO7623EA

Silence Force Cyclonic 4A

RO6984EA

X-Trem Power Cyclonic 4A

RO6963EA

X-Trem Power Cyclonic 4A

RO6941EA

X-Trem Power Cyclonic 3A

RO6921EA

X-Trem Power Cyclonic 3A

RO6723PA

Ergo Force

 

ART.3: GARANȚIE EXTINSĂ

Persoanele care doresc să beneficieze de garanția extinsă pentru aspiratorul Rowenta achizițioant,

participant la campanie trebuie:

 1. Să achizitioneze unul dintre produsele participante la campanie, descrise în art.2
 2. Să achiziționeze produsul în perioada campaniei menționată în art.1, exclusiv pe teritoriul României;
 3. Să pastreze factura de achiziție și certificatul de garanție internațional;
 4. Să acceseze site-ul www.rowenta.ro/garantie-extinsa și să se înscrie în Campanie accesând butonul „Înregistrează-ți produsul”, până la data de 15 ianuarie 2019, ora 23:59, inclusiv;
 5. Să completeze urmatoarele câmpuri obligatorii: Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresa de e-mail validă, Codul produsului, Numarul facturii/bonului fiscal, Data facturii/bonului fiscal;
 6. Să citească și să accepte termenii și condițiile Campaniei;
 7. Să apese pe butonul „Înregistrează”;

Garanţia suplimentară de trei (3) ani este supusă aceloraşi termeni şi condiţii ca şi garanţia standard care v-a fost oferită împreună cu produsul în momentul achiziției. Garanția suplimentară se va acorda exclusiv pe baza facturii de achiziție și va fi valabilă numai dacă sunt întrunite cumulativ condițiile din garanția standard (cum ar fi, dar fără a se limita la: folosirea corespunzatoare a aparatului, folosirea accesoriilor originale și dedicate fiecarui produs Rowenta participant la aceasta Campanie), condițiile descrise în art.3, paragraful 1 și numai dacă informaţiile furnizate de persoana care efectuează înregistrarea sunt acordate în deplină cunoştinţă de cauză şi cu bună-credinţă şi inregistrarea este completată şi primită de Groupe SEB Romania până la data de 15 ianuarie 2019, ora 23:59, inclusiv.

Groupe SEB România îşi rezervă dreptul de a modifica termenii acestei garanţii suplimentare de trei (3) ani, fără notificare prealabilă.

Prezentele reguli vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia României şi orice litigii care decurg din sau în legătură cu prezenta garanţie vor fi supuse instanţiei competente din România.  

Dacă vreo prevedere din aceste Reguli este considerată nulă şi neavenită de către orice instanţă care deţine jurisdicţia competentă, invaliditatea respectivei prevederi nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale acestor Reguli, care vor rămâne în vigoare.

 

ART.4: REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe www.rowenta.ro/garantie-extinsa. Prin înscrierea la aceasta Campanie participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite în scopuri publicitare, legate de aceasta Campanie sau promoții viitoare organizate de Groupe SEB Romania SRL, fără alte obligaţii sau plăţi.

 

ART.5: RESPONSABILITATE ȘI RĂSPUNDERE

Înscrierile în campanie sau revendicările făcute pe baza unor facturi/bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrării acestora, înscrierile după data de 15 ianuarie 2019, ora 23:59, vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator.

S.C. Groupe SEB România SRL și vânzătorii cu amănuntul ai produselor promoționale participante sau afiliații acestora nu vor fi răspunzători pentru erori de imprimare facturilor/bonurilor fiscale sau alte erori în legătură cu numerele imprimate pe acestea.

 Prin participarea la Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților.

 

ART.6: ÎNCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul poate decide încetarea prezentei Campanii înainte de data de 31 decembrie 2018 (data de final a Campaniei) din motive independete de voința sa, dar fără a se limita la apariția unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, imposibilitatea de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anunțat participanților pe www.rowenta.ro/garantie-extinsa.

 

ART.7: PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Înscrierea în campanie dovedește cunoaşterea regulamentului şi acordul participantului pentru clauzele acestuia. Compania Groupe SEB Romania SRL este înregistrată la AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 3229.

Tuturor participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001.

Prin furnizarea datelor în momentul înregistrării, participantii sunt de acord să fie incluşi în baza de date a companiei Groupe SEB Romania SRL.

Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezenta Campanie Promoţională, în scopul prezentei Campanii Promoţionale şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completată și modificată.

Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, au, conform legislației aplicabile, următoarele drepturi:

 1. 1.      Dreptul de informare

Persoana vizată are dreptul de fi informat într-un mod concis, transparent, inteligibil și ușor accesibil cu privire la:

Participanții la Campanie primesc aceste informații sub forma notificării de confidențialitate furnizate la momentul înscrierii în Campanie, unde sunt informați inclusiv despre faptul că datele cu caracter personal vor fi transferate către GROUPE SEB în scopurile (i) urmăririi garanției comerciale a produselor oferite în prezenta Campanie, (ii) marketing direct și (iii) transmiterii de oferte și informații comerciale despre produsele comercializate.

 1. 2.      Dreptul de acces

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la o serie de informații suplimentare, în scopul de a permite persoanelor vizate să fie conștiente de și să verifice legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

 1. 3.      Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate,  rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. De asemenea, ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

 1. 4.      Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care nu există un motiv întemeiat pentru continuarea prelucrării.

 1. 5.      Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri. Cât timp prelucrarea este restricționată, operatorul are dreptul de a le stoca, dar nu de a le prelucra în orice alt mod.

 1. 6.      Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ și este efectuată prin mijloace automate.

 1. 7.      Dreptul de opoziție

Persoana vizată are în orice moment dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, la:

 1. 8.      Drepturi în legătură cu procesul decizional individual automatizat și crearea de profiluri

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

La cererea oricărui participant, Organizatorul  va asigura acestora exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Groupe SEB România, cu sediul în București, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13, în atenția „Departamentului Marketing”, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.