Contul meu
Cosul meu
Te rugam sa astepti...
Cel mai mic pret din Romania!* *Daca gasesti in alta parte mai ieftin, primesti 2x diferenta

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

« 10 ANI DE REPUBLIC OF GAMERS!»

 

ART.1  ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1       Organizatorii campaniei promotionale “10 ANI DE REPUBLIC OF GAMERS!” (denumita in continuare “Campania”) sunt ASUS GLOBAL PTE. LTD., cu sediul in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, autorizatie de functionare in Romania nr. 1732/2013, cod de inregistrare fiscala 32052946, functionand la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531, reprezentata de Diana Ioan si agentia CKBB MEDIA SERVICES SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Alexandru Vlahuta, nr. 3, Bl. M48, Sc.1, Ap. 22, Sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/14417/2008, Cod Unic de Inregistrare RO24383205, reprezentata de Claudia Nica, denumiti in continuare “Organizatorii”.

1.2      Participantii Campaniei sunt obligati sa respecte integral termenii si conditiile regulamentului campaniei promotionale (denumit in continuare „Regulamentul”).

1.3      Regulamentul Campaniei “10 ANI DE REPUBLIC OF GAMERS!” este disponibil pe perioada de desfasurare a Campaniei, pe site-ul www.facebook.com, pagina ASUS Republic of Gamers Romania, in tab-ul denumit GX700. Totodata, prezentul Regulament poate fi comandat gratuit, pe perioada de desfasurare a Campaniei, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe e-mail, cu confirmare de primire e-mail, pe adresa claudia.ckbb@netevolv.ro. Regulamentul va fi transmis pe adresa de e-mail de la care s-a facut solicitarea cu confirmare de primire e-mail.

1.4      Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia, prin postarea variantei revizuite a Regulamentului, care se va face tot pe site-ul www.facebook.com, pagina ASUS Republic of Gamers Romania, in tab-ul denumit GX700.

 

ART.2  ARIA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.     Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 19 mai – 30 iunie 2016.

2.2.     In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostiinta publica, prin postarea variantel revizuite a Regulamentului in acelasi loc unde se afla postat acesta, stipulat la articolul 1.3. Premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar, acestea nu vor mai fi datorate de catre Organizatori.

 

ART.3  DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.          Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani, pana la data de incepere a Campaniei si sunt posesorii unui act de identitate oficial, cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta, in totalitate, termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

3.2.          Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorilor si celorlalte companii implicate in desfasuarea prezentei Campanii, precum si membrii familiilor acestora (rude de gradul I si II, sot, sotie).

3.3.          Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa sau anularea participarii la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze, fara nicio instiintare a acestora.

3.4.          Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

ART.4  MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI VALIDAREA CASTIGATORULUI

4.1.        Pentru a putea participa la aceasta Campanie, participantii trebuie:

  1. sa achizitioneze de la orice societate comerciala inregistrata in Romania, un laptop ASUS ROG GX700VO-GC009T in perioada de desfasurare a Campaniei, mentionata la punctul 2.1;
  2. sa se prezinte cu produsul sau poza produsului si factura de achizitie a acestuia, dupa minim 32 de zile de la data achizitiei, dar nu mai tarziu de data de 15 august 2016, la sediul ASUS Romania in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 3, sector 4 sau in alt loc stabilit de comun acord cu Organizatorii pentru a se putea face validarea castigarii premiului.

 

ART.5 PREMIILE

5.1            In cadrul prezentei Campanii se va acorda automat Participantilor care respecta prevederile art.4.1.a si 4.1.b, urmatorul premiu:

  • O EXCURSIE DE 3 ZILE IN EUROPA, care se va acorda conform conditiilor stipulate la punctul 6.1.

5.2            Valoarea comerciala a fiecarui premiu oferit in cadrul Campaniei este de 4500 RON (TVA exclus).

5.3            Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului / refuza premiul expres sau neechivoc sau manifesta o atitudine similara), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

5.4            Procedura de acordare a premiului este prezentata la punctul 6 din prezentul Regulament.

5.5            Numele Castigatorilor Campaniei vor fi facute publice pe pagina de Facebook ASUS Republic of Gamers Romania si ASUS Romania.

 

ART.6 ACORDAREA PREMIULUI

6.1.                 Fiecare Premiu al Campaniei consta intr-o Excursie de 3 zile in Europa, dupa cum urmeaza:

- Destinatiile pot fi: Paris, Roma sau Barcelona – la alegerea castigatorilor;

- Premiul include transport tur-retur, cu avionul, la clasa ecomomy pentru 2 persoane si cazare 2 nopti, la hotel de 4 stele, in camera dubla;

- Perioada excursiei poate fi oricand intr-un interval de 90 de zile, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data validarii castigatorului si va fi stabilita de Organizatori, dupa validarea castigatorilor, in termen de maxim 15 zile.

6.2.                 Organizatorii nu sunt responsabili pentru imposibilitatea Castigatorilor de a intra in posesia premiului (la data si in parametrii specificati).

6.3.                 Nu este posibila modificarea parametrilor Premiului, de catre castigator. Orice alte cheltuieli generate de Premiu, de orice natura, exceptand cheltuielile definite la art.6.1, intra in grija exclusiva a castigatorului.

6.4.                 De asemenea, Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru eventualele probleme care pot aparea in legatura cu Premiul, cum ar fi, dar fara a se limita la:

- avionul nu pleaca la data sau ora specificate sau este anulat;

- autoritatile nu permit iesirea din tara/ intrarea in alt stat a castigatorului;

- castigatorul nu ajunge la timp la hotel, iar cazarea ii este anulata;

- in eventualitatea in care sunt provocate daune de catre castigator la hotel, mijloace de transprot, acestea vor fi suportate integral de acesta, Organizatorii neavand nici o raspundere.

6.5.                 In cazul in care exista sau apare pana la data plecarii in excursie orice cauza de impiedicare a castigatorului de a beneficia de excursie, acest fapt nu naste nicio obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorilor.

 

 

 

ART. 7 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

7.1.      Inregistrarea Participantilor in campania 10 ANI DE REPUBLIC OF GAMERS!”” prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantilor cu clauzele acestuia.

7.2.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a colecta datele personale ale Participantilor din cadrul campaniei 10 ANI DE REPUBLIC OF GAMERS in baza autorizatiei de operator de informatii cu caracter personal inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531.

7.3.      Prin furnizarea / completarea datelor personale, Participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a companiei ASUS GLOBAL PTE. LTD. Scopurile constituirii acesteia sunt: atribuirea premiului, informarea Participantilor prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la Campania 10 ANI DE REPUBLIC OF GAMERS!”” sau alte actiuni desfasurate in viitor. Organizatorii isi rezerva dreptul de a prelucra, utiliza in scop de marketing direct informatiile continute, sa trimita ocazional obiecte promotionale, produse gratuite, precum si informatii prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare fara alte obligatii sau plati fata de persoana Participantului.

7.4.      ASUS GLOBAL PTE. LTD. garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau a operatorului de marketing direct al ASUS GLOBAL PTE. LTD.

7.5.      La cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, adresata in scris catre sediul situat in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 3, sector 4, ASUS GLOBAL PTE. LTD. se obliga:

- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

7.6.      Prin participarea la Campania 10 ANI DE REPUBLIC OF GAMERS!””, Participantii acorda companiei ASUS GLOBAL PTE.LTD., cu titlu gratuit, folosirea in orice mediu de publicitate, fara nicio limitare de mediu, spatiu si timp, a numelui si prenumelui inscris in Campanie si a pozelor facute in timpul desfasurarii Campaniei sau cu ocazia decernarii premiului.`Compania ASUS GLOBAL PTE.LTD. va folosi aceste elemente in orice campanie publicitara, cu titlu gratuit, in scopuri exclusiv publicitare, si nu va altera in niciun fel continutul acestora.

 

 

ASUS GLOBAL PTE. LTD.

 

            Diana Ioan

 

 

CKBB MEDIA SERVICES

 

            Claudia Nica