Avand in vedere noile dispozitii legale, ora maxima de inchidere a magazinelor este 21:00.

Campania “Card Cadou Altex” 

- Regulament de organizare -

 

Descriere campanie:

S.C. ALTEX Romania S.R.L. ofera clientilor posibilitatea de a achizitiona un card cadou (“Card Cadou”) la o valoare cuprinsa intre 10 si 3.000 RON de pesite-ul www.altex.ro care poate fi utilizat pentru achizitionarea oricarui produs de pe site-ul www.altex.ro.

 

Art. 1 – Organizatorul este:  

1.1. S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etaj 10, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/2611/2016, atribut fiscal RO, avand numar unic de inregistrare 2864518, avand cont IBAN RO53BRDE450SV01797384500, deschis la banca BRD SMCC, reprezentata legal prin Dl.Dan Ostahie in calitate de Administrator, (denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”).

 

Art 2. – Dreptul de participare

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania.

 

Art.3 – Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

Campania se desfasoara in magazinul online www.altex.ro

Valabilitatea Cardului Cadou este de 6 luni de la data achizitiei.

 

Art. 4 – Modalitate de participare si desfasurare a campaniei

Orice persoanacare doreste sa ofere un cadou prin achizitionarea unui Card Cadou de valoarea dorita completand datele beneficiarului. Cardul Cadou se primeste via email, atat pe adresa cumparatorului cat si a beneficiarului, prin inserarea unui mesaj personalizat. 

 

Procesul de achizitie:

Cardul Cadou se poate comanda simplu, aici si poate fi achizitionat online prin card bancar, fara a se percepe nicio taxa sau comision de emitere.

 Conditii de utilizare Card Cadou:

-         Valoarea Cardului Cadou este cuprinsa intre 10 si 3.000 Lei.

-         Cardul Cadou poate fi achizitionat online pe www.altex.ro .

-         Cardul Cadou va fi livrat electronic in cel mai scurt timp, imediat dupa ce este procesata plata.

 

-         Cardul Cadou poate fi utilizat imediat dupa emitere.

-         Cardul Cadou poate fi utilizat o singura data pentru o singura comanda, dar pot fi achizitionate mai multe Carduri Cadou simultan. Acestea vor fi trimise via e-mail aceluiasi beneficiar. Cardurile Cadou multiple pot fi folosite cumulativ pentru orice comanda.

-         Termenul de valabilitate al Cardului Cadou este de 6 luni de la achizitionarea acestuia si poate fi folosit la cumpararea oricarui produs de pe site-ul www.altex.ro, in limita valorii acestuia.

-         Nu exista nicio taxa de emitere. Beneficiarul primeste exact suma platita de cumparator la achizitionare Cardului Cadou.

-         Valoarea produselor achizitionate trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea Cardului Cadou.

-         In cazul in care produsul achizionat cu Cardul Cadou depaseste valoarea acestuia din urma, diferenta ramasa de achitat poate fi platita prin orice modalitate de plata pusa la dispozitie de site-ul www.altex.ro.

-         Cardul Cadou este transmisibil, putand fi utilizat si de o alta persoana decat cea in numele careia a fost achizitionat initial.

-         Cardul Cadou poate fi utilizat doar pe site-ul www.altex.ro.

-        Se pot utiliza maximum 8 carduri cadou intr-o comanda

 

Politica de retur

In cazul in care persoana doreste sa returneze produsul/produsele achizitionate prin intermediul unui Card Cadou,  retur va fi efectuat in conditiile prevazute in documentul Termeni si Conditii, regasit pe site-ul  www.altex.ro.

Art 5. -  Protectia datelor cu caracter personal

5.1. Prin participarea la aceasta campanie, persoanele participante declara ca inteleg si sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate in prezentul  Regulament, işi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile şi beneficiile ce ii revin acestuia, in baza prezentului Regulament, fara alte despagubiri sau plaţi.

5.2. Organizatorul, in vederea desfaşurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participanţilor la aceasta campanie in conformitate cu Legea nr.677/2001, in calitate de operator inscris in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal.

5.3. Organizatorul, garantează pastrarea confidenţialitatii asupra datelor personale ale tuturor participanţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile in vigoare. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr.677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau  justiţiei (art. 18).

5.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o prima solicitare dintr-un an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulara, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001.

5.5. Participantii au de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

5.6. În vederea exercitării acestor drepturi, participantii la Campanie vor transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către: S.C. Altex Romania S.R.L.,cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etaj 10, însoţită de o copie a actului de identitate.


Art 6. - Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

6.1. Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului, respectiv 31.12.2020Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie.

 

Art 7. – Litigii

7.1. Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizator  si participantii la Campanie, pe durata desfasurarii Campaniei si avand legatura cu Campania, se vor rezolva pe cale amiabila.

7.2. In situatia in care partile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

 

Art 8. – Dispozitii finale

8.1. Prin participarea la aceasta campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei, fara o notificare prealabila.

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

8.5. Organizatorul nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet, de furnizarea gresita a adresei de e-mail, de neacceptarea conditiilor de comunicare comerciala.

8.6. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

8.7. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

8.8. In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs la aceasta Campanie.

8.9. Facturile vor fi emise in format online si vor fi trimise ulterior receptiei produselor comandate, pe adresa de e-mail furnizata la comandarea produselor. 

8.10. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: 021 91 96.

 

Art 9. - Temei legal 

9.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

9.2. Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

9.3. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

9.4. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

 

Organizator

SC ALTEX ROMANIA SRL

Ostahie Dan - Administrator