REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI TEFAL PENTRU CONSUMATORI

“Chef să fii Chef la tine acasă!”

Perioada campaniei: 20.01.2020 – 31.12.2020

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei “ Chef să fii Chef la tine acasă!” (denumită în continuare „Campania”) este S.C. Groupe SEB România S.R.L. („Organizatorul”), societate comercială din România, cu sediul în București, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13, având CIF RO18288047, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/482/2006

1.2 Campania se derulează prin intermediul agenţiilor S.C. MINIO STUDIO S.R.L., societate comercială cu sediul social în București, Strada Alizeului nr. 3, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7494/2008, cod unic de înregistrare RO23788596, reprezentata prin Ioana Mucenic, in calitate de Director General, (denumită în continuare “Minio”) si Pure Media, cu sediul social în Str. Sura Mare Nr. 1 Bl. 1A Sc. D Et. 6, Ap. 121, Sector 4 Bucuresti, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4662/2014, avand CUI RO33066524, legal reprezentată de dna Ruxandra Vasile in calitate de Administrator (denumita in continuare „Pure Media”).

1.3 Campania se va derula sub prevederile prezentului Regulament Oficial (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, dar nu înainte de a anunța publicul cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare a modificarilor respective pe site-ul www.clubtefal.ro.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania “Chef să fii Chef la tine acasă!” va fi organizată şi se va desfăşura exclusiv în punctele de vânzare cu amănuntul de pe teritoriul României, în perioada 20.01.2020, începând cu ora 00:00:00 – 31.12.2020, până la ora 11:59:59 inclusiv, în condițiile respectării prevederilor prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisă participării exclusiv persoanelor fizice cu vârsta de minimum 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei) care achiziţionează produsele participante la Campanie, în perioada 01.01.2020 ora 00.00.00 – 31.12.2020 ora 23.59.59, inclusiv, ora României, şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţi”). Se consideră data achiziției produselor participante, data înscrisă pe bonurile/facturile fiscale.

4.2. Nu sunt eligibile pentru a participa în Campanie persoanele juridice, asociaţiile familiale, angajaţii și colaboratorii Groupe SEB România SRL., ai agenţiilor implicate în organizarea Campaniei, ai magazinelor participante și colaboratorii acestora, precum şi soţii/soţiile şi rudele si afinii acestora până la gradul II inclusiv.

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1 Este considerat Produs Participant în această Campanie orice produs electrocasnic Tefal din categoriile: mic dejun, prepararea alimentelor și aparate de gătit, cum sunt descrise mai jos, achiziționate de pe teritoriul României, din magazine fizice sau online, în perioada 1 ianuarie 2020, ora 00:00:00 – 31 decembrie 2020, ora 23:59:59, inclusiv:

Produse electrocasnice Tefal din categoria mic dejun:

 • Filtre de cafea
 • Fierbătoare electrice
 • Prăjitoare de pâine
 • Aparate de preparat sandwich-uri

Produse electrocasnice Tefal din categoria prepararea alimentelor:

 • Blendere
 • Storcătoare de fructe
 • Mixere verticale
 • Mixere de mână
 • Roboți de bucătărie
 • Mașini de tocat
 • Răzători și mini-tocătoare electrice
 • Râșnită electrică
 • Cuțite electrice

Aparate de gătit electrice Tefal:

 • Aparate de gătit cu abur
 • Aparate de gătit multifuncționale (multicooker)
 • Grătare electrice
 • Mașini de pâine
 • Friteuze electrice
 • Cuptoare și plite electrice
 • Aparate electrice pentru desert
 • Aparate de vidat

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Participanţii la prezenta Campanie trebuie:

a) Să achiziţioneze cel puţin un produs participant la campanie (conform secţiunii 5 a prezentului Regulament) în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020;

b) Să își creeze un cont de utilizator pe website-ul www.clubtefal.ro, completând numele și prenumele său, adresa de e-mail, parola dorită și telefonul, ca fiind solicitări obligatorii pentru participare. Participantul își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor și, prin înscrierea lor, confirmă că sunt ale sale.

c) Să citească și să bifeze, în mod obligatoriu informațiile referitoare la termeni și condiții după cum urmează:

- Prin înregistrarea în campanie declar că am citit și sunt de acord cu Regulamentul Oficial al campaniei, Politica de confidențialitate a datelor, Termenii și Condițiile.

- Confirm că îndeplinesc vârsta minimă legală pentru participare (18 ani).

- Declar că sunt de acord cu procesarea datelor cu caracter personal în vederea participării la campania ”Chef să fii Chef la tine acasă!” organizată de Groupe SEB România. Declar că sunt de acord cu procesarea datelor cu caracter personal în vederea validării eventualelor câștiguri si sunt de acord sa fiu contactat(ă) prin e-mail sau telefon de către operator sau persoana împuternicită de operator în acest sens.

- Sunt de acord ca datele înregistrate să fie anonimizate și utilizate pentru statistici de profilare de către organizator, în vederea îmbunătățirii campaniilor promoționale viitoare. Am luat la cunoștință că aceste date, odată anonimizate, nu mai sunt considerate date cu caracter personal și nu sunt identificabile. Ofer consimțământul organizatorului să pastreze datele anonimizate pe o perioadă nedeterminată.

d) Să înscrie numărul și data bonului fiscal/facturii fiscale care atestă achiziția produsului participant în perioada campaniei astfel:

- Participanţii trebuie să completeze formularul Înscrie Bon, cu toate informațiile solicitate: Numărul Bonului Fiscal, Data bonului fiscal, magazinul de unde a fost achiziționat produsul, numărul de produse Tefal achiziționate pe bon și adresa unde dorește livrararea produsului din catalog.

- De asemenea, trebuie să scrie numele fiecărui produs Tefal și valoarea totală, cu TVA a acestuia. Astfel, dacă un consumator cumpără mai multe produse de același fel, le va înregistra o singură dată și va trece în secțiunea “Valoare Produs Tefal” valoarea totală, cu TVA, a acestor produse. Dacă un consumator cumpără produse Tefal diferite, ele vor fi înregistrate în căsuțe separate.

- Participantul va încărca o fotografie a bonului fiscal/facturii fiscale ce atestă achiziția, incluzând în fotografie zona din bon în care este vizibilă achiziția produselor Tefal, data achiziției, numele furnizorului, data și numărul bonului/facturii, valoarea individuală a produselor Tefal, precum și valoarea totală a facturii. Fotografia bonului trebuie să fie clară, iar informațiile cuprinse să fie lizibile.

- Va bifa faptul că aceste date sunt corecte, asumându-și responsabilitatea pentru corectitudinea lor și faptul că îi aparțin.

- După ce completează corect datele de mai sus, participantul va apăsa butonul “Înscrie bon” și va primi următorul mesaj automat: “Ai inregistrat bonul. Urmează să îl validăm și în maximum 35 de zile calendaristice poți vedea punctele în contul tău.”

6.2. În urma înscrierii bonurilor, participanții în Campanie vor acumula puncte în conturile lor create pe www.clubtefal.ro, în funcție de valoarea produsului participant achiziționat în perioada campaniei. Numărul de puncte reprezintă 10% din valoarea cu TVA a produsului achiziționat, ce se regăsește pe bonul fiscal/factura fiscală înregistrată pe www.clubtefal.ro. De exemplu, dacă un participant a înscris un produs participant a cărui valoare cu TVA pe factura fiscală/bonul fiscal este de 200 de lei, participantul acumulează, în urma validării înscrierii, 20 de puncte în contul său. Valoarea produsului reprezintă valoarea plătită efectiv de participant pentru produsul înscris în campanie. Aceasta va include toate reducerile acordate pentru produsul respectiv, chiar dacă pe factură/bon acestea au fost menționate separat.

6.3. Validarea bonurilor/facturilor fiscale se va face în termen de maximum 35 de zile calendaristice de la data înscrierii, de către un reprezentant al Organizatorului. În urma validării înscrierii, participantul va vedea în contul său creat pe www.clubtefal.ro numărul de puncte acumulate în urma bonurilor/facturilor fiscale înscrise în campanie.

Numărul de puncte ce va rezulta în urma validării, va fi întotdeauna număr întreg. În cazul în care, în urma înscrierii bonului/facturii, vor rezulta fracții, atunci numărul de puncte validat va fi rotunjit astfel:

• Numărul de puncte cu fracții cuprinse între ,00 și ,49, se va rotunji în minus. De exemplu, dacă în urma înscrierii unui bon fiscal/facturi fiscale, au rezultat 14,49 de puncte, participantul va acumula 14 puncte în contul său.

• Numărul de puncte cu fracții cuprinse între ,50 și ,99, se va rotunji în plus. De exemplu, dacă în urma înscrierii unui bon fiscal/facturi fiscale, au rezultat 14,50 de puncte, participantul va acumula 15 puncte în contul său.

6.4. Un participant poate înscrie mai multe bonuri/facturi diferite în campanie, dar nu mai mult de 3 bonuri pe zi. Punctele colectate cu fiecare bon fiscal / factură fiscală înscris/ă în campanie se vor cumula în contul participantului. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica sau chiar bloca din platformă orice utilizator pentru care există suspiciune de fraudă, inclusiv utilizatorii care vor înscrie bonuri aparținand altor persoane, cum ar fi, dar fără a se limita la înscrierea unei facturi care are ca nume client un alt nume decât cel al persoanei care a înscris factura respectivă.

6.5. Un bon fiscal/o factură fiscală poate fi înscris/înscrisă o singură dată în cadrul prezentei Campanii. Bonurile fiscale/facturile fiscale care atestă achiziția produselor participante trebuie păstrate pentru validare în eventualitatea solicitării schimbării punctelor acumulate (parțiale sau totale) cu produse din catalogul de produse aflat pe www.clubtefal.ro.

6.6. Pe baza înscrierilor valide în prezenta campanie, un participant va putea solicita schimbarea punctelor acumulate cu oricâte produse din catalog dorește, cu condiția ca în momentul solicitării unui produs din catalog, să dispună de numărul necesar de puncte. Un participant se poate înscrie cu maxim 3 (trei) bonuri diferite într-o zi. Participanţii vor suporta costurile pentru fiecare înscriere în campanie (achiziția de produse participante și conexiunea la internet).

SECŢIUNEA 7. VALIDAREA ÎNREGISTRĂRILOR

7.1 Pentru a putea fi declarate valide, înregistrările în Campanie trebuie să îndeplinească cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

• înscrierile să se facă pe adresa de web www.clubtefal.ro

• înscrierile trebuie să se facă în perioada desfăşurării Campaniei 20.01.2020 ora 00.00.00 – 31.12.2020 ora 23.59.59, ora României;

• participantul în campanie să dețină un cont activ pe www.clubtefal.ro, completând numele și prenumele său, adresa de email, parola dorită și telefonul, ca fiind solicitări obligatorii pentru participare. Participantul își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor și, prin înscrierea lor, confirmă că sunt ale sale.

• participantul să înscrie in campanie numai facturi/bonuri fiscale care îi aparțin, adică numele deținătorului contului să fie același cu numele titularului facturii fiscale înscrise în campanie

• participantul să înscrie numărul și data bonului fiscal/facturii fiscale care atestă achiziția produsului participant în perioada campaniei, întocmai cum este descris în secțiunea 6.1 a prezentului Regulament.

• informațiile conținute de bonul fiscal/factura fiscală înscris/ă în campanie, menționate în secțiunea 6.1, să fie vizibile și lizibile

• bonul fiscal/factura fiscală să nu existe în baza de date ca fiind înscris/înscrisă anterior.

7.2. Validarea înregistrărilor bonurilor/facturilor fiscale și acordarea punctelor se va face de Organizator în maximum 35 de zile calendaristice de la data înscrierii lor în Campanie.

În situatia în care în acest interval Organizatorul validează înregistrarea, dar ulterior va constata că produsele înscrise în Campanie nu mai aparțin utilizatorului din diverse motive, cum ar fi, dar fără a se limita la, acestea au fost returnate magazinului din care au fost achiziționate, acesta are dreptul de a învalida înscrierea în Campanie și a retrage punctele acumulate cu înscrierea respectivă și implicit nu va expedia produsele revendicate din catalog pe baza acestor înscrieri, chiar dacă revendicarea s-a efectuat in această perioadă.

7.3. În situația în care o înregistrare nu este completă sau corectă pentru a putea fi validată (cum ar fi, dar fără a se limita la copia bonului/facturii fiscale nu este lizibilă sau este incompletă), Organizatorul va încerca contactarea participantului printr-un e-mail (folosind adresa de e-mail clubtefal@puremedia.ro) ce va conține o solicitare de transmitere a informatiilor care lipsesc pentru ca înregistrarea să poată fi validată. Dacă participantul nu transmite informațiile solicitate in maximum 3 zile lucrătoare de la data expedierii e-mailului, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida înregistrarea și nu va acorda punctele.

7.4. După validarea înregistrării bonurilor/facturilor fiscale de către Organizator, participantul va putea vedea în secțiunea Contul Tău numărul de puncte acumulate.

7.5. Participanții care dețin deja puncte în Contul Tău în data de 20.01.2020, data de începere a Campaniei, pot solicita schimbarea punctelor cu produse din catalog, cu condiția să dețină numărul necesar de puncte pentru a solicita produsul ales. În situația în care numărul necesar de puncte nu este suficient pentru a solicita schimbarea cu produse din catalog, participantul poate continua înregistrarea de bonuri/facturi fiscale conform secțiunii 6 a prezentului Regulament, iar acestea se vor adăuga la punctele deja existente în Contul Tău.

SECŢIUNEA 8. CATALOGUL DE PRODUSE

8.1. Catalogul de produse care pot fi solicitate de către participanți în schimbul punctelor acumulate în cadrul prezentei Campanii și punctele necesare pentru a putea efectua schimbul pot fi vizualizate în tabelul următor:

Prezentul catalog de produse este valabil în perioada 20.01.2020 – 31.12.2020, în limita stocului disponibil. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlocui produsele din catalog pe parcursul desfășurării Campaniei, dar nu înainte de a anunța publicul cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea intrării în vigoare a înlocuirilor respective pe site-ul www.clubtefal.ro.

8.2. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor Tefal participante, descrise secțiunea 5 şi costul conexiunii la internet).

8.3. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a produselor din catalog achiziționate în schimbul punctelor acumulate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba cu alte produse din catalog.

8.4. Produsele din catalog din imaginile folosite pe materialele de promovare ale Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

8.5. În situația în care în momentul solicitării unui produs din catalog în schimbul punctelor acumulate, acesta nu este disponibil și nu poate fi livrat de organizator în perioada stabilită prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să îl înlocuiască cu un produs echivalent sau superior din punct de vedere caracteristici.

8.6. Participanții pot înregistra bonuri/facturi fiscale până la data 10.01.2021, inclusiv, ora 23:59:59, cu condiția ca bonurile/facturile fiscale să respecte condițiile de participare menționate în Secțiunea 6 a prezentului regulament și pot solicita schimbarea punctelor cu produse din catalogul valabil în acel moment, până la data de 31 ianuarie 2021, inclusiv, ora 23:59:59.

SECTIUNEA 9. LIVRAREA PRODUSELOR DIN CATALOG

9.1. După validarea înregistrărilor și acumularea de puncte necesare, un participant poate solicita produse din catalogul de produse disponibil pe www.clubtefal.ro, în schimbul punctelor. Pentru a face acest lucru, participantul trebuie:

 • să acceseze secțiunea Catalog de Produse
 • să selecteze produsul dorit și să apese butonul Revendic din dreptul produsului
 • să completeze toate câmpurile obligatorii pentru livrarea produsului
 • să apese butonul Trimite

9.2. Produsele vor fi expediate prin curier rapid, la adresa menționată în momentul înscrierii bonului/facturii, în termen de maxim 60 de zile de la data solicitării și se vor înmâna în baza semnării AWB-ului ce însotește coletul. În momentul înmânării produsului, câștigătorul are obligația de a prezenta bonurile fiscale/facturile fiscale înscrise în Campanie și validate de Organizator.

SECŢIUNEA 10. BONURI / FACTURI FISCALE NECORESPUNZĂTOARE

10.1. Bonurile fiscale/facturile fiscale care sunt deteriorate, nelizibile, falsificate, inventate, aparținând altor persoane decât participantului, titular al contului pe www.clubtefal.ro, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte firme implicate în Campanie nu îşi asumă nici o răspundere pentru bonurile/facturile fiscale necorespunzătoare (deteriorate, nelizibile, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde produse din catalog pe baza unor astfel de bonuri/facturi fiscale care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

10.2. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor/facturilor fiscale sau de înstrăinarea lor.

SECŢIUNEA 11. RESPONSABILITATE

11.1 Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra facturilor înscrise în Campanie, precum și a punctelor acumulate în cadrul campaniei și implicit a produselor din catalog solicitate în schimbul punctelor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda produsele persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii produselor de către participant, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.

11.2 Organizatorul Campaniei va acorda produse din catalog Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi care fac dovada achiziţionării produselor participante la Campanie, prin bon fiscal/factură fiscală în original, în momentul primirii produsului. În cazul în care Organizatorul constată că un participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin participantului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului participant. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce produsul din catalog a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea produsului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

11.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunțe această decizie.

11.4. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a produselor din catalog oferite în cadrul acestei Campanii.

11.5. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de internet, generate de reţelele de telefonie mobilă sau internet sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;
 • Situaţiile în care mai multe persoane revendică acelaşi bon fiscal/aceeași factură fiscală; în acest caz va fi validat câştigător acel participant care face dovada bonului/facturii în original;
 • Situaţiile în care participanţii înscriu pe pagina web o adresă de email, o adresă de livrare sau un număr de telefon incorect şi din această cauză câştigătorul nu poate fi contactat pentru a fi validat și/sau pentru a i se livra produsul solicitat în schimbul punctelor acumulate;
 • Situaţiile în care participanții achiziţionează în perioada campaniei produse neparticipante la promoţie.
 • Situațiile în care bonul fiscal/factura fiscală înscris în campanie este în afara perioadei campaniei.
 • Situația în care e-mailul transmis către participanți nu a fost vizualizat, a fost blocat sau primit într-un folder de tip Spam.
 • Situația în care data și ora de înscriere în Campanie diferă de cea specificată de participant.

11.6. Organizatorul are dreptul de a invalida înscrierile care conţin informaţii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare menţionate în prezentul Regulament.

11.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă înscrierile respective vor fi anulate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al campaniei.

11.8. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de fraudă, precum înscrierea aceleiaşi facturi folosind nume și/sau adrese de e-mail diferite vor rezulta în descalificarea respectivului participant şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi produsul solicitat. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de puncte, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR – GDPR

12.1. Prin participarea la campania promoțională „Chef să fii Chef la tine acasă” confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Group SEB Romania SRL., Organizatorul, Group SEB Romania SRL., este, potrivit legii privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, operator iar Minio și Pure Media sunt împuterniciții Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate în cadrul acestei campanii în scopurile mai sus declarate. Scopul acestei baze de date constă în acordarea punctelor și respectarea prevederilor legisației fiscale. Datele utilizatorilor platformei www.clubtefal.ro vor fi păstate pe toata durata menținerii contului în cadrul platformei, dar nu mai mult de 12 luni din momentul în care organizatorul decide închiderea platformei, excepție făcând datele personale ale persoanelor care aleg sa schimbe punctele pentru produse din catalog care vor fi păstrate în contabilitate potrivit normelor fiscale (dar acestea nu vor mai fi făcute publice). Organizatorul va menține activă platforma pe o perioadă nedeterminată de timp. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția companiilor implicare în organizarea și gestionarea campaniei.

12.2. Participanților la campania promoțională le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:

- dreptul de informare potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Operator și drepul de acces la date;

- dreptul la rectificare;

- dreptul de a solicita ștergerea datelor;

- dreptul la restricționarea prelucrării;

- dreptul la portabilitatea datelor

- dreptul de opoziție prin care persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilorși libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

12.3. Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unui email la adresa clubtefal@minio.ro. După crearea contului pentru înscrierea în campanie, fiecare participant va primi pe adresa de e-mail menționată în formularul de înscriere, un mesaj ce conține date unice de autentificare cu care poate verifica în orice moment și urmatoarele informații:

 • Date personale procesate de Operator;
 • Scopurile procesării;
 • Perioada procesării;
 • Data la care datele personale vor fi șterse automat.

12.4. În această platformă, participanții au posibilitatea de a actualiza datele cu caracter personal care nu mai sunt de actualitate. Acestea se vor actualiza automat în baza de date și vor afecta toate înregistrările în campanie.

12.5. În cazul în care participanții doresc stoparea procesarii datelor cu caracter personal înainte de data pentru care au furnizat acordul anterior, prin aceasta platforma se poate trimite o cerere de stopare a procesării și ștergerii definitive a datelor. Cererea se trimite prin email la adresa clubtefal@minio.ro. Aceste cereri vor fi soluționate în termenul legal de 30 de zile lucrătoare. Împuternicit Operatorului va trimite o notificare pe e-mail participantului în momentul în care cererea a fost soluționată.

12.6. Cererile scrise vor fi transmise la S.C. MINIO STUDIO S.R.L., București, Str. Alizeului nr. 3, sector 6 și vor fi soluționate de către împuternicitul SC Minio Studio SRL, acesta având responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Regulament privind protecția datelor personale venite din partea participanților pentru a le aduce la cunoștință operatorului și ofițerului DPO. Împuternicitul are de asemenea responsabilitatea de a trimite răspunsurile către participanții care au formulat astfel de cereri.

12.7. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția companiilor implicate în organizarea și gestionarea acestei campanii.

12.8. În plus, participând la această campanie cu actualul regulament, declarați că ați citit și ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu Termenii, condițiile și Politica de confidențialitate a Group SEB Romania SRL.

12.9. Participând la actuala campanie sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prezentei campanii, conform celor menționate mai sus.

12.10. Operatorul și Împuternicitul se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului privind protecția datelor personale stocate.

SECŢIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI

13.1. Organizatorul poate decide încetarea campaniei în momenul închiderii platformei www.clubtefal.ro, dar nu înainte de a anunța publicul cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea intrării în vigoare, pe site-ul www.clubtefal.ro. În acest termen de 10 zile lucrătoare, participanții care au acumulat suficiente puncte în cont, pot revendica produse din catalogul valabil în acel moment. La finalul celor 10 zile lucrătoare, toate punctele rămase nefolosite vor fi șterse automat, iar participanții nu vor mai putea solicita schimbarea lor cu produse din catalog.

13.2. Prezenta Campanie poate înceta și în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

*Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră.

13.3. În ințelesul prezentului Regulament pot constitui cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:

a) pierderea bazelor de date care conţin înscrierile în campanie;

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor şi acordare a produselor din catalog;

c) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

13.4. Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

13.5. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1634 alin. (1) – (3) Codul Civil. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

14.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite în termen de 2 săptămâni de la data terminării campaniei pe următoarea adresă: S.C. MINIO STUDIO S.R.L., societate comercială cu sediul social în București, Strada Alizeului nr. 3, Sector 6 sau online la adresa de email clubtefal@minio.ro. După această dată Organizatorul și împuternicitul nu vor mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfăşurare al campaniei este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe site-ul www.clubtefal.ro, sau printr-o solicitare scrisă către SC Group SEB Romania SRL, cu sediul în București, Strada Ermil Pangratti 13.

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, vor fi anunţate public de Organizator; anunţul va fi făcut pe site-ul www.clubtefal.ro.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare şi a fost semnat într-un exemplar original, astăzi 08.01.2020.

Organizator,

SC. Groupe SEB Romania SRL

Administrator

Ivaylo Grozdanov