Contul meu
Cosul meu
Te rugam sa astepti...
Cel mai mic pret din Romania!* *Daca gasesti in alta parte mai ieftin, primesti 2x diferenta

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“RASPUNS RAPID SAU VOUCHER DE 200 LEI IN ALTEX/ MEDIA GALAXY

DE LA UNICREDIT CONSUMER FINANCING”

 

01 ianuarie – 28 februarie 2018

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei promotionale “RASPUNS RAPID SAU VOUCHER DE 200 LEI IN ALTEX/ MEDIA GALAXY DE LA UNICREDIT CONSUMER FINANCING” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) S.C. UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN S.A., societate administrata in sistem dualist, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/138656/2008, CUI 24332910, inscrisa in Registrul General al Bancii Nationale a Romaniei sub numarul RG-PJR-41-110247/24.10.2008, in Registrul Special sub numarul RS-PJR-41-110065/09.02.2010 si Registrul institutiilor de plata sub numarul IP-RO-0009/02.03.2015, inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 10243 cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Ghetarilor, nr. 23 - 25, etaj 1 si 3, capital social subscris si varsat 103.269.200 Lei (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”) reprezentata prin Alberto Garbarino, in calitate de  Presedinte Directorat si Vlad Radutu, in calitate de Director Vanzari – Canal Nebancar.

 

Campania se desfasoara cu sprijinul partenerului S.C. Credex Finantari S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Unirii, nr. 80, bloc J1, tr.1, etaj mezanin, Camera 3, sectorul 3, numar de ordine la Registrul Comertului nr. J40/11958/2005, cod unic de inregistrare: 17760876, cont IBAN nr RO73RZBR0000060007033616 deschis la Banca RAIFFEISEN BANK - SUCURSALA BUCURESTI, Capital social subscris: 15112500 RON, reprezentata legal prin dna Mihaela Mitescu avand functia de Administrator, denumita in continuare “Partenerul”.

 

Campania se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).

 

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania va fi lansata la data de 1 ianuarie 2018, ora 09:00 si se va incheia la data de 28 februarie 2018, ora 19:00 (inclusiv), (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).

 

Inainte de inceperea Campaniei si dupa incetarea acesteia, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu (mai) confera dreptul de a participa la Campanie. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice ce determina Participantii la Campanie sa considere continuarea Campaniei dupa data de 28 februarie 2018, ora 19:00 (inclusiv), cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui anunt in acest sens pe site-urile www.ucfin.ro, www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro.

 

 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania se desfasoara in toate birourile de credit ale Partenerului situate in retelele de magazine Altex si Media Galaxy din Romania (denumite in cele ce urmeaza „Locatiile Partenerului”).

 

 

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele credite si carduri de credit acordate de UniCredit Consumer Financing IFN S.A. si dedicate persoanelor fizice:

-        Creditul  “Mr. Turbo”, in limita a 4.500 lei;

-        Cardul de credit UniCreditCard Partener cu Prima Tranzactie, in cazul imprumutarii unei sume de maxim 4.500 lei (denumite in cele ce urmeaza „Produsele participante”).

 

 

SECTIUNEA 5. PARTICIPANTII LA CAMPANIE

 

La aceasta Campanie pot participa numai persoanele fizice, cetateni romani cu resedinta in Romania, cetateni romani nerezidenti sau cetateni straini rezidenti in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 01.01.2018 (Data Inceperii Campaniei), care nu vor avea varsta mai mare de 75 ani la data finalizarii duratei contractului de credit, care respecta prevederile Regulamentului Oficial si care intentioneaza sa contracteze unul dintre Produsele participante din Locatiile Partenerului (denumiti in cele ce urmeaza „Participantii”).

 

Nu pot participa la aceasta Campanie persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani pana la data Inceperii Campaniei si persoanele care vor avea varsta mai mare de 75 ani la data finalizarii duratei contractului de credit.

 

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, reiese ca nu au fost respectate criteriile de participare la Campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor voucherele obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea acestora la Campanie pana la incheierea acesteia.

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Participantii la Campanie care au depus intr-una dintre Locatiile Partenerului o cerere de creditare pentru unul dintre Produsele Participante la Campanie, vor primi raspuns la aceasta in maxim 2 ore de la depunerea documentatiei de creditare, completa si corect completata, conform procedurilor de creditare ale Organizatorului.

Organizatorul isi asuma obligatia furnizarii in maxim 2 ore catre Participantul la Campanie a raspunsului de aprobare/ respingere a cererii de creditare pentru unul dintre Produsele Participante la Campanie daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  1. Documentatia de creditare solicitata de Organizator, conform procedurilor de creditare ale Organizatorului si depusa de Participant sa fie completa si corect completata. Daca, in vederea analizarii cererii de credit, sunt necesare documente suplimentare/corectarea unor date/informatii eronat completate, termenul de 2 ore curge de la momentul furnizarii de catre Participant a ultimului document solicitat/documentelor corectate;
  2. Documentatia de creditare completa si corect completata, conform punctului anterior, sa fie depusa intr-una dintre Locatiile Partenerului in intervalul orar 9:00 – 17:00, de luni pana duminica, cu exceptia zilelor de sarbatori legale cand magazinele Altex/Media Galaxy sunt inchise;
  3. Infrastructura (dispozitivele, facilitatile, serviciile) IT si de comunicatii a Organizatorului si/sau utilizata de acesta in scopul desfasurarii analizei cererii de creditare a Participantului este functionala din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul realizarii analizei de catre Organizator;
  4. Bazele de date relevante/sistemele de evidenta (incluzand, dar fara a ne limita la website-urile institutiilor terte publice/private, cum ar fi Ministerul de Finante, Biroul de Credit, Registrul Comertului, ANAF) prin intemediul carora Organizatorul verifica datele/informatiile oferite de Participant permit accesul Organizatorului, pe toata durata analizei cererii de creditare;
  5. Atat Participantul, cat si angajatorul acestuia indicat in documentatia de creditare completata de Participant sa poata fi contactati pentru validarea datelor/informatiilor din documentatia de creditare. In caz contrar, termenul de 2 ore va curge din momentul in care contactarea Angajatorului si / sau a Participantului a putut fi efectuata.

 

 

SECTIUNEA 7.  ACORDAREA VOUCHER-ULUI

 

Participantul la Campanie caruia nu i s-a comunicat, in maxim 2 (doua) ore de la momentul depunerii documentatiei de creditare complete si corect completate, conform tuturor conditiilor enumerate in Sect. 6 de mai sus, raspunsul de aprobare/respingere a cererii de credit, va primi un voucher in valoare de 200 de lei de la Organizator, prin intermediul Partenerului, care va putea fi utilizat exclusiv in retelele de magazine Altex si Media Galaxy, pentru achizitionarea de produse.

 

Termenul de 2 (doua) ore se calculeaza de la data/ora exacta inregistrate in sistemul informatic al Organizatorului in momentul depunerii documentatiei de creditare complete si corect completate, conform conditiilor mentionate la Sect. 6 de mai sus.

 

Voucher-ul va fi acordat Participantului de catre ofiterul de credit din Locatia Partenerului in care a fost depusa documentatia de creditare completa si corect completata, respectand conditiile listate in Sect. 6 din prezentul Regulament. Participantul va putea utiliza voucher-ul in termenul de valabilitate inscris pe acesta. Utilizarea contravalorii voucher-ului se poate realiza integral la o singura achizitie ulterioara din oricare dintre magazinele Altex sau Media Galaxy, numai pe baza voucherului tiparit. Valoarea achizitiei in care se foloseste voucher-ul  trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea voucherului.  Utilizarea voucher-ului nu este conditionata de contractarea unui produs financiar al UniCredit Consumer Financing IFN SA.

 

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru venitul din vouchere obtinut de catre Participanti, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Participantului.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau ar putea genera costuri suplimentare in sarcina Organizatorului.

 

In cazul in care Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de acest document, isi rezerva dreptul de a nu acorda voucher-ul ce revine Participantului, oricand, fara alte despagubiri sau plati.

 

 

SECTIUNEA 10.   PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 10243.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Organizatorul poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lui. Pentru a-si exprima acordul expres in acest sens, Participantii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui acord. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau inmanarea voucherelor de semnarea acestei declaratii.

Prin inscrierea in Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date UniCredit Consumer Financing IFN S.A.. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea voucherelor de exprimarea acestui acord. In cazul in care Participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor, cu respectarea legislatiei aplicabile in vigoare. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal si justitiei (art. 18).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre: UniCredit Consumer Financing IFN S.A., Bucuresti, sector 1, Str. Ghetarilor, nr. 23 - 25, etaj 1 si 3.

 

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: organizarea Campaniei, identificarea Participantilor si acordarea voucherelor.

 

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

 

Pentru scopul acestui document, prin Forta Majora se intelege evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care este de natura a exonera de raspundere partea care il invoca. Prin caz fortuit se intelege acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de Organizator, care este de natura a exonera de raspundere partea care il invoca, inclusiv deficientele de natura tehnica si a caror aparitie  pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin acest Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior inceperii Campaniei si care poate interzice sau modifica prezentul Regulament.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1634 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Aceasta Campanie poate fi incheiata inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-urile www.ucfin.ro, www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro

 

 

SECTIUNEA 12.   LITIGII

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

Prezentul Regulament al Campaniei va fi publicat pe site-urile www.ucfin.ro, www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro incepand cu data de 1 ianuarie 2018 si poate fi consultat la cerere, in toate punctele de vanzare ale Organizatorului din reteaua de magazine Altex si Media Galaxy de pe teritoriul Romaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-urile www.ucfin.ro, www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro.