Avand in vedere dispozitiile legale, ora maxima de inchidere a magazinelor este 21:00.

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Beko  5 ani garantie

 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “ Beko  5 ani garantie” este Societatea ARCTIC S.A., cu sediul în Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dambovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General  Murat Büyükerk, denumita in continuare “Organizator”,

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.extragarantie.beko.ro sau in magazinele participante la campanie, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a şi actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 1. 2.      ARIA DE DESFASURARE:

Campania este organizata si se va desfasura in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online,  si care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice marca Beko, precizate la Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

 1. 3.      OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care cumparatorii finali beneficiaza de o perioada de 5 (cinci) ani garantie la produsele electrocasnice marca Beko, astfel cum acestea sunt identificate in Sectiunea 7 din Regulament.

 In intelesul prezentului Regulament, notiunea „5 ani garantie” semnifica: atat perioada de 2 ani garantie legala de conformitate cat si perioada de 3 ani garantie comerciala, acordata ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute de prezentul Regulament,  cumulate.

4. NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de «garantie legala de conformitate ; garantie comerciala si extragarantie » vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

4.1. Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice1 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora – care semnifica protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă

4.2. Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind  vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

4.3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Beko cu titlu de garantie comerciala.

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, si prevazuta in cadrul art.4.2. din prezentul document.

5. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

5.1. Campania va începe la data de 01 Februarie 2019, ora 00:00:00 şi se va încheia la data de  31.01.2020 ora 23:59:59, inclusiv. Oricarui produs electrocasnic marca Beko vandut dupa data de 31.01.2020, ora  24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.

5.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei Promoţionale, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin publicarea informaţiei pe site-ul e www.extragarantie.beko.ro prin afişare la punctele de desfăşurare a Campaniei Promoţionale şi prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania Promotionala Beko  5 ani garantie este adresata persoanelor fizice si persoanelor juridice consumatori finali, care achizitioneaza in scop casnic oricare dintre produsele participante la Campanie comercializate in retelele nationale de  magazine, care le comercializeaza, precum si din mediul online.

In cazul persoanelor juridice, garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor electrocasnice in scopuri profesionale precum restaurante, bufete, pensiuni, cantine,fara a ne limita la acestea.

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Sectiunii 7, neexistand o limitare a numarului de produse sau de participari.

 

 

7. PRODUSE PARTICIPANTE

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile urmatoarele categorii de produse electrocasnice marca  Beko: aspiratoare identificate prin codurile VCC6480T, VCM7180, aparate frigorifice (cu exceptia produselor electrocasnice din subcategoria mini-barurilor), masini de spalat rufe, masini de spalat rufe cu uscator, masini de spalat vase, uscatoare de rufe, plite si cuptoare incorporabile, aragaze electrice, mixte si pe gaz (prin aceasta din urma categorie intelegand aragazele care sunt formate atat din plita pe gaz, cat si din cuptor pe gaz), hotele identificate prin codurile CWB6410AR, CWB6410CR, HCB91845BDXH, HCB61630BX, HCB63741BX, HCB62741BGH, HCB62741BZH, HCB61734BX, HCB93744BX comercializate in perioada de valabilitate a Campaniei. 

Prezentul Regulament nu se aplica articolelor consumabile ale produselor electrocasnice din categoria aspiratoarelor, participante la Campanie, precum dar fara a ne limita la filtrele si accesoriile aspiratoarelor (perie pentru covor, perie dura pentru pardoseala, duza aspirare spatii inguste, duza aspirare perdele si suprafete delicate, perie aspirare tapiterie, perie turbo, furtun si tub telescopic etc).

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.

8. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

In vederea accesarii beneficiilor Campaniei“ Beko  5 ani garantie ”, clientul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din categoriile de produse electrocasnice marca Beko aflate in Campanie, conform Sectiunii 7, din retelele nationale de magazine care comercializeaza aceste produse electrocasnice pe teritoriul Romaniei. La achiziţionare, produsul electrocasnic marca Beko va fi însoţit de certificat de garanţie legala de conformitate, original acordat pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

In vederea obtinerii garantiei comerciale de 3 (trei) ani, cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Beko participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data achizitiei printr-unul din urmatoarele mijloace :

- prin intermediul platformei online www.extragarantie.beko.ro prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa 1). Ulterior completării formularului de înregistrare se emite automat următorul mesaj de confirmare: „Produsul a fost înregistrat cu succes. Pentru a putea accesa si descarca certificatul de garantie  te rugăm să accesezi urmatorul link:”. Prin accesarea link-ului menţionat în mesaj se va regăsi « Certificatul de garantie comerciala » cu număr de înregistrare şi data la care a fost înregistrat (conform modelului prezentat în Anexa 2);

- prin telefon la Call Center, apeland numarul *9010 (tarif standard în reţelele naţionale), oferind informatiile solicitate de operator, informatii cuprinse in Formularul de inregistrare online, si anume: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie,  numele si prenumele cumparatorului, adresa completa, (localitate, judet), adresa de e-mail, numar telefon. Ulterior preluarii apelului telefonic si oferirea datelor solicitate de catre operatorul Beko, acesta din urma va introduce datele primite de la client in cadrul platformei online www.extragarantie.beko.ro, in modalitatea descrisa mai sus, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct catre clientul final prin intermediul adresei de e-mail furnizate ;

- prin e-mail transmis către adresa sevice@beko .ro , cuprinzând următoarele date din Formularul de înregistrare online:denumire produs, cod produs, serie fabricaţie, număr şi dată factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele şi prenumele cumpărătorului, adresa de domiciliu completă (localitate, judeţ), adresa de e-mail, număr telefon. Operatorul Beko preia datele furnizate si procedeaza la inregistrarea produsului in platforma www.extragarantie.beko.ro, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis catre client prin intermediul adresei de e-mail furnizate ;

In situatia in care, datele furnizate prin e-mail de catre client nu sunt complete, sau sunt insuficiente, pentru generarea Certificatului de garantie comerciala, operatorul Beko va proceda  la contactarea telefonica a acestuia din urma, solicitandu-i sa completeze datele lipsa. Ulterior completarii datelor lipsa, Operatorul Beko va inregistra direct produsul in platforma www.extragarantie. beko.ro, in numele clientului, urmand ca certificatul de garantie comerciala sa fie generat si transmis direct clientului final prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

In cazul in care, inregistrarea printr-unul din mijloacele precizate mai sus nu este posibila din cauza unor incoveniente de ordin tehnic petrecute din culpa exclusiva a Beko, precum, dar fara a ne limita la: sistem nefunctional, website indisponibil temporar, cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Beko participant la Campanie are dreptul sa recurga la alegere, la una dintre celelalte doua modalitati ramase pentru inregistrarea produsului electrocasnic. In aceasta situatie, inregistrarea produsului Beko achizitionat prin una din modalitatile alternative oferite confera dreptul clientului final de a beneficia de Garantia comerciala de 3 (trei) ani in conditiile Legii.

Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia comerciala de 3 (trei) ani este valabila si « certificatul de garantie comerciala » se va  acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii efectuate de catre cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Beko participant la Campanie prin vreuna dintre modalitatile mentionate mai sus.

Transmiterea “Certificatului de  garantie comerciala” se va efectua de catre Organizator, in format electronic la adresa de e-mail sau prin posta (fara confirmare de primire), la adresa de domiciliu  indicate de consumatorul final in informatiile furnizate, conform mijlocului de inregistrare ales, in cel mult  14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului.

În cazul înlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu unul nou sau cu unul asemănător (dacă acesta nu există pe stoc),ca urmare faptului ca masura reparatorie este imposibila sau disproportionata, garantia comerciala  de 3 (trei) ani  se va acorda şi produsului cu care a fost înlocuit. Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie).

Cu titlu de exceptie, in situatia inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu un produs asemanator, dar de o clasa superioara (in situatia in care produsul initial nu mai exista pe stoc),daca clientul solicita si in acest caz acordarea garantiei comerciale, modalitatea de acordare a acesteia va fi limitata la repararea sau inlocuirea produsului cu alt produs de aceeasi calitate. In ipoteza  in care clientul refuza acordarea garantiei comerciale prin vreuna din cele doua modalitati prevazute mai sus, aceasta se va limita la restituirea contravalorii produsului initial (mai ieftin),  in acest caz clientul nefiind indreptatit la restituirea contravalorii produsului de clasa superioara .

In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, cumparatorul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 3 (trei) ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 ani de la data achizitionarii produsului respectiv.

Toate conditiile aferente garantiei legale de conformitate de 2 (doi) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 3 (trei) ani.

Pierderea documentului « Certificat  garantie comerciala» transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 3 (trei) ani.

Garantia comerciala de 3 (trei) ani este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii/bon/chitanta si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, cumparatorul final trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, ”Certificat de garantie comerciala” si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5 (cinci) ani de garantie (2 ani garantie legala de conformitate+ 3 ani garantie comerciala) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei şi a înregistrării produsului în Campanie.

9. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia comerciala pentru produsul electrocasnic marca Beko achizitionat, cumparatorul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a)      Sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 6;

b)      Participanţii persoane fizice trebuie să aibă varsta de 18 ani împliniţi şi să  fie rezidenţi pe teritoriul României, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;

c)      Sa achizitioneze, in perioada prevazuta la Sectiunea 5, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul Sectiunii 7 ;

d)      Sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat, conform mecanismului precizat la Sectiunea 8;

e)      Sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si “Certificatul  garantie comerciala” primit de la Organizator, precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (2 ani garantie legala de conformitate + 3 ani garantie comerciala = 5 ani garantie), pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie.

f)       Produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia de conformitate si garantia comerciala nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia comerciala de 3 (trei) ani nu se va acorda cumparatorului final.       

10. RESPONSABILITATE

Organizatorul va acorda garantia comerciala de 3 (trei) ani in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Prin participarea la Campania ” Beko 5 ani garantie ”, participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului Regulament, intelegerea termenilor si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la Campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Organizatorul va fi exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:

- in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic marca Beko decat cele supuse prezentei Campanii;

- in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;

- in cazul in care cumparatorul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;

- in cazul in care cumparatorul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/ bon fiscal certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea “Certificatului de garantie comerciala”.

        11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL:

Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in vigoare incepand cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectueaza in conformitate cu prevederile anexei  3 la perezentul regulament - POLITICA SOCIETĂȚII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL., care face parte integranta din acesta.

12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

13. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 01 Februarie 2019, Regulamentul campaniei „ Electrocasnice ingenioase cu 5 ani garantie de la BEKO” autentificat sub nr. 252/31.01.2017 de catre notarul public Traistaru Ionel din cadrul SPN „Animus”, precum si Act aditional nr 1 autentificat sub numarul 799/27.03.2017,  Act aditional nr 2 autentificat sub numarul 1926/11.07.201si Act aditional nr 3 autentificat sub numarul 219/30.01.2018 prin care s-au adus modificari Regulamentului mentionat, isi vor inceta efectele.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul www.extragarantie.beko.ro si inserarea acestora in Regulamentele puse la dispozitia cumparatorilor in magazine.

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil in magazinele care comercializeaza produsele Grundig supuse prezentei Campanii si pe website-ul www.extragarantie.beko.ro si sunt gratuite.

                                                                    ORGANIZATOR

                                                               Societatea ARCTIC S.A.

Reprezentata de Director General

 Murat Büyükerk

 

 

                                               

 

  Anexa 1 la ________/______

                                                      Semnata de parte

 

 

ANEXA NR. 1  la Regulamentul Campaniei “ Beko  5 ani garantie

Format formular inregistrare online pe  website-ul  https://extragarantie.beko.ro/inregistrare-extragarantie

 

 

                                                                          Anexa 2 la Aut. _____/______

                                                                   Semnata de parte

 

 

ANEXA NR. 2  la Regulamentul Campaniei “ Beko  5 ani garantie

 Format “Certificat garantie comerciala ”

 

 

Anexa 3 la Aut. ______/___________

                                                                     Semnata de parte

 

ANEXA NR. 3 la Regulamentul “ Beko  5 ani garantie”-

POLITICA SOCIETĂȚII ARCTIC PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

ARCTIC S.A. se angajează să vă respecte confidențialitatea si securitatea datelor dumenavoastra cu caracter personal. Prezenta Anexa descrie modul în care utilizăm, distribuim, protejăm și prelucrăm, în calitatea noastră de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta în legătură cu dumneavoastră prin participarea la Campanie. Suntem membru al Grupului Arcelik. Pentru mai multe informații despre Grupul Arcelik, consultați [http://www.arcelikas.com/].

Prezenta Politică a fost redactată ținând cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”). Ne angajăm să respectăm GDPR în toate operațiunile de prelucrare a datelor în Spațiul Economic European și în orice alte cazuri în care se aplică.

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta

Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în combinație cu alte informații, pentru a vă identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care vă privesc după cum urmează:

 • În cazul în care utilizați site-ul http://www.extragarantie.beko.ro, pentru a participa la aceasta campanie, este posibil să ne comunicați prenumele, numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, [numărul de cont bancar, semnătura]. De asemenea, anumite date cu caracter personal (precum codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate sau o copie a cărții de identitate) sunt necesare ca unic identificator al dumneavoastră conform specificului campaniei.
 • Atunci când comunicați datele dumneavoastră prin intermediului serviciului call center la nr. *9010, este posibil să ne furnizați prenumele și numele, sexul, numărul de telefon, adresa, e-mailul, informații de marketing (obișnuințe / preferințe / comportament, și alte date care rezultă din evaluarea clientului), informații despre produsul dumneavoastră (e.g. codul produsului), precum și vocea dumneavoastră și alte date cu caracter personal furnizate în cadrul apelurilor către call center-ul nostru.
 • În cazul in care va inregistrati prin transmiterea unui email la adresa service@arctic.ro pentru extragaranție, este posibil să furnizați datele dumneavoastră de identificare (prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon).
 • În cazul în care lăsați un comentariu pe una dintre paginile platformei noastre de social media (e.g. o întrebare despre produsele noastre), este posibil să colectăm respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal conținute de acel comentariu (e.g., prenumele, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza în acest proces).
 • Site-ul nostru web poate colecta, de asemenea, în mod automat informații despre browser-ul sau dispozitivul mobil utilizat de dumneavoastră. Este posibil să utilizăm cookie-uri, web beacons și tehnologii similare pentru a ne ajuta să înțelegem activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru. Datele pe care le colectăm automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastră de operare, adresa dumneavoastră de IP, URL-ul paginii de destinație și site-ul web de referință, ora și data utilizării site-ului web și termenii de căutare utilizați de dumneavoastră pentru a ajunge la acest site web. Pentru mai multe informații despre cookie-urile și tehnologiile similare pe care le utilizăm pe acest site web, vă rugăm să consultați Politica noastră privind Cookie-urile accesand  https://www.beko.ro/politica-de-confidentialitate.

 

De asemenea, colectăm, utilizăm și distribuim date agregate precum datele statistice sau demografice în diferite scopuri. „Date agregate” se referă la informații care pot rezulta din Datele dumneavoastră cu Caracter Personal dar care nu vor dezvălui în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră, e.g., date agregate referitoare la toți vizitatorii site-ului nostru web. 

Cum utilizăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

În măsura permisă de lege, folosim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri legale:

Necesitate contractuală

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a vă permite să participați la compania organizată pe baza prezentului Regulament si pentru a ne exercita și proteja drepturile care rezultă din Regulament.

În cazul în care nu ne furnizați anumite Date cu Caracter Personal în vederea prelucrării descrise mai sus, este posibil să nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator.

Obligație legală

Este posibil să fim obligați prin lege să colectăm și să prelucrăm anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastră. De exemplu, este necesar să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:

 • a vă furniza o garanție pentru produsul pe care l-ați cumpărat;
 • a vă repara, rambursa sau înlocui produsul pe care l-ați cumpărat, în cazul neconformității sale sau în cazul unor vicii ascunse;
 • a îndeplini orice cerințe de arhivare în conformitate cu prevederile legale; și
 • a proteja drepturile în justiție și alte drepturi conform legilor aplicabile.

 

Interesele noastre legitime

Este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în cazul în care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de societate oraganizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova și îmbunătăți activitatea și a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru:

 • a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile noastre legale, de exemplu, apărarea societății în cazul litigiilor; și
 • a ține evidența activităților desfășurate.

 

 

Consimțământul dumneavoastră

Putem solicita, de asemenea, în mod direct sau prin intermediul imputernicitilor, consimțământul dumneavoastră separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

 

În cazul în care am solicitat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, puteți ulterior să retrageți acest consimțământ în orice moment contactându-ne la adresa prevăzută mai jos în secțiunea „Cum să ne contactați”, fără a aduce atingere caracterului legal al prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care ne furnizați Date cu Caracter Personal ale unor terțe părți (cum ar fi situația în care inregistrati produsul unui membru al familiei), trebuie să vă asigurați că ați notificat respectiva terță parte înainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, arătându-i această Anexa, explicându-i că Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate în conformitate cu aceasta și obținând consimțământul său, dacă este cazul.

Distribuirea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal către Terțe Părți

În principiu, nu distribuim sau nu divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către terțe părți. Cu toate acestea, este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele cazuri:

 • Furnizorilor de servicii. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal societăților care prestează servicii pentru noi și societăților din grupul nostru, care acționează ca persoane împuternicite de operator [cum ar fi societățile care administrează acest site webîn numele nostru sau vânzătorii care livrează comenzile către dumneavoastră, furnizorii de servicii de marketing, curierat, plată / bancare, telemarketing sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligația să păstreze confidențialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și nu au dreptul să utilizeze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în alt scop decât pentru a efectua serviciile pe care le prestează pentru noi.

 

 • Terțelor părți dacă acest lucru este impus de lege. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unei terțe părți dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale sau a deciziei unei autorități judiciare, a unei autorități publice sau a unui organism guvernamental, sau în cazul în care divulgarea este necesară pentru securitatea națională, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanță publică.

 

 • Partenerilor de afaceri. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal partenerilor noștri de afaceri dacă acest lucru este necesar pentru a vă furniza produse și servicii, precum serviciile post-vânzare sau serviciile de reparație a produselor și serviciilor pe care le-ați cumpărat de la noi.

 

 • Altor terțe părți cu consimțământul dumneavoastră. Este posibil, de asemenea, să distribuim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unor alte terțe părți în cazul în care sunteți de acord cu o astfel de distribuire.

 

 

Transferuri Internaționale ale Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal

Atunci când distribuim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal societăților noastre afiliate sau altor societăți cu care încheiem contracte (astfel cum este descris în secțiunea de mai sus referitoare la Distribuirea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal unor Terțe Părți), respectivele societăți pot fi situate în afara Spațiului Economic European („SEE”) în țări care au legi de protecție a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din țara dumneavoastră de reședință. În special, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal societăților din grupul nostru situate în Turcia, inclusiv Arcelik A.S. . 

Înainte de a transfera Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în afara SEE, vom lua măsuri pentru a ne asigura că respectivele date vor beneficia de același nivel de protecție ca cel prevăzut de legile aplicabile privind protecția datelor din SEE. Pentru transferurile de date în afara SEE, folosim, dacă este cazul, garanțiile aplicabile, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană și vă vom pune la dispoziție o copie la cerere.

Arcelik A.S. poate transfera ulterior Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unor terțe părți situate în țări care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. Astfel de transferuri vor fi efectuate în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv, dacă este cazul, în conformitate cu cerințele contractuale prevăzute în clauzele contractuale standard.

Păstrarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

Măsuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

Vom lua măsuri de precauție rezonabile pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal împotriva pierderii, utilizării abuzive sau modificării. Printre alte măsuri, asigurăm securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei și prin restricționarea în alt mod a accesului la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

În mod specific:Din păcate, transmiterea de informații pe internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal conform legii, nu putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastră risc.Trebuie, de asemenea, să luați în continuare măsuri pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizării unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastră la intervale regulate și asigurându-vă că nu ați divulgat parola(ele) dumneavoastră niciunei alte persoane și că nu v-ați dat acordul unei terțe părți pentru a avea acces la contul dumneavoastră de utilizator și la Datele cu Caracter Personal.

 

Drepturile Dumneavoastră în Legătură cu Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care noi le prelucrăm, sub rezerva condițiilor prevăzute în legile aplicabile:

 • dreptul de a afla dacă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi  și de a solicita o copie a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și informații referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, terțele părți cărora le sunt divulgate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea oricăror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal sau restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, mai exact, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care va permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca noi să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal;
 • dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați acordat;
 • în anumite circumstanțe, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; [și]
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor competentă [; și][.]
 • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi  le luăm în legătură cu dumneavoastră și care produc efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Noi nu desfășurăm în general un astfel de proces decizional automatizat dar, în cazul în care  vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile în care sunt luate astfel de decizii.

 

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact prevăzute în secțiunea de mai jos

Cum să ne contactați

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare și angajamentul nostru în legătură cu această Politică de Confidențialitate, puteți să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor prin e-mail la privacy@arctic.ro  Puteți, de asemenea, să ne scrieți la: Arctic SA, Gaesti, str. 13 Decembrie, nr. 210, judet Dambovita, Romania.”

Redactat conform modelului prezentat de parte şi autentificat de ______________ într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului şi 3 (trei) duplicate, din care 1 (unu) duplicat va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 (două) duplicate s-au eliberat părţii.

 

ORGANIZATOR

Societatea ARCTIC S.A.

      prin Director General

      S.S. BÜYÜKERK ETEM CUDI MURAT