Click aici catre cele mai bune promotii.
Cel mai mic pret din Romania!**Daca gasesti in alta parte mai ieftin, primesti 2x diferenta

“REGULAMENTUL CAMPANIEI

Electrocasnice ingenioase cu 5 ani garantie, de la Beko

1. ORGANIZATORUL şi REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promoţionale este Societatea ARCTIC S.A., persoană juridică română, cu sediul în Oraşul Găeşti, strada 13 Decembrie numărul 210, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa sub numărul J15/253/09.01.1991, Cod Unic de Înregistrare 933930 din data de 30.11.1992, reprezentată legal de Director General Nihat Bayız prin mandatar Gabriela Geana.

Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul este intocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe website-ul www.beko.ro/extragarantie, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a şi actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

2. ARIA DE DESFĂŞURARE

Campania este organizată şi se va desfăşura în toate retelele nationale de magazine, care comercializează produse electrocasnice marca Beko, precizate la Secţiunea 5 din prezentul Regulament.

 

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania va începe la data de 01 Februarie 2017, ora 00:00:00 şi se va încheia la data de 31 Ianuarie 2019, ora 23:59:59, inclusiv. Oricarui produs electrocasnic marca Beko vandut dupa data de 31 Ianuarie 2019, ora  24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.

Pentru categoria aspiratoarelor marca Beko, participante la Campanie, avand urmatoarele codurile de produs: VCM7180, VCM7180T, VCM71602AD, VCM71605AP dispozitiile prezentului Regulament se aplica incepand cu data de 01 August 2017.

3.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei Promoţionale, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin publicarea informaţiei pe site-ul www.beko.ro/extragarantie, prin afişare la punctele de desfăşurare a Campaniei Promoţionale şi prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţionala “ Electrocasnice ingenioase cu 5 ani garantie, de la Beko” este adresată persoanelor fizice şi persoanelor juridice consumatori finali, care achiziţionează in scop casnic oricare dintre produsele participante la Campanie din magazinele care le comercializează.

In cazul persoanelor juridice, garanţia şi extragaranţia nu sunt valabile în cazul utilizării produselor în scopuri profesionale în restaurante, bufete, pensiuni, cantine. Participanţii pot achiziţiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Secţiunii 5, neexistând  o limitare a numărului de produse sau de participări.

5. PRODUSE PARTICIPANTE 

Dispozitiile prezentului Regulament sunt aplicabile urmatoarele categorii de produse electrocasnice marca  Beko: aspiratoare identificate prin codurile VCC6480T, VCM7180, VCM7180T, VCM71602AD, VCM71605AP, aparate frigorifice (cu exceptia produselor electrocasnice din subcategoria mini-barurilor), masini de spalat rufe, masini de spalat rufe cu uscator, masini de spalat vase, uscatoare de rufe, plite si cuptoare incorporabile, aragaze electrice, mixte si pe gaz (prin aceasta din urma categorie intelegand aragazele care sunt formate atat din plita pe gaz, cat si din cuptor pe gaz),comercializate in perioada de valabilitate a Campaniei.

 

Aragazele pe gaz beneficiaza de extragarantia de 3 ani, acordata in temeiul prezentului Regulament,  doar in cazurile in care montarea regulatorului de presiune a gazului este efectuata de catre societatile autorizate.  Regulatorul de presiune a gazului va fi livrat standard doar pentru aceasta categorie de aragaze, respectiv numai pentru aragazele pe gaz formate atat din plita pe gaz, cat si din cuptor pe gaz. 

 

Prezentul Regulament nu se aplica articolelor consumabile ale produselor electrocasnice din categoria aspiratoarelor, participante la Campanie, precum dar fara a ne limita la filtrele si accesoriile aspiratoarelor (perie pentru covor, perie dura pentru pardoseala, duza aspirare spatii inguste, duza aspirare perdele si suprafete delicate, perie aspirare tapiterie, perie turbo, furtun si tub telescopic etc).

 

Prezentul Regulament nu se aplica produselor resigilate, indiferent de categoria din care acestea fac parte.

 

6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, cumpărătorul final trebuie să achiziţioneze cel putin un produs din categoriile de produse electrocasnice marca Beko aflate în Campanie, conform Secţiunii 5, din magazinele care comercializează aceste produse in Romania. La achiziţionare, produsul electrocasnic marca Beko va fi însoţit de certificat de garanţie original acordat pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

În vederea obţinerii extragaranţiei de 3 (trei) ani, sub forma “Cardului de garantie extinsa Beko” (prevăzut în Anexa 2 la Regulament), cumpărătorul final al produsului electrocasnic marca Beko participant în Campanie, trebuie să se înregistreze printr-unul din următoarele mijloace:

-pe  platforma on line www.beko.ro/extragarantie prin completarea Formularului de înregistrare online (conform modelului prezentat în Anexa 1). Ulterior completării formularului de înregistrare se emite automat următorul mesaj de confirmare: „Pentru a descarca certificatul de garanţie va rugăm să dati click aici:”. În link-ul menţionat în mesaj se va regăsi Cardul de garantie extinsa Beko cu număr de înregistrare şi data la care a fost înregistrat) conform modelului prezentat în Anexa 2);

-prin telefon la Call Center Beko, apelând numarul scurt de telefon *9010 (tarif standard în reţelele naţionale) oferind informaţiile solicitate de operator, cuprinse în Formularul de înregistrare online: denumire produs, cod produs, serie fabricaţie, număr şi data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie,  numele şi prenumele cumpărătorului, adresa de domiciliu completă (localitate, judeţ), adresa de e-mail, număr telefon;

-prin e-mail transmis către adresa service@beko.ro, cuprinzând următoarele date din Formularul de înregistrare online:  denumire produs, cod produs, serie fabricaţie, număr şi dată factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele şi prenumele cumpărătorului, adresa de domiciliu completă (localitate, judeţ), adresa de e-mail, număr telefon.

Pentru evitarea oricărui dubiu, extragaranţia de 3 (trei) ani şi “Cardul de garantie extinsa Beko” se vor acorda de către Organizator numai ulterior înregistrării  efectuate de către cumpărătorul final al produsului electrocasnic marca Beko.

Transmiterea “Cardului de garantie extinsa Beko” se va efectua de către Organizator, în format electronic sau prin poştă (în baza unei confirmări de predare-primire) la adresa de e-mail sau la adresa de livrare indicată de cumparatorul final în informaţiile furnizate conform mijlocului de inregistrare ales, în cel mult 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data înregistrării produsului (data poştei).

În cazul înlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu unul nou sau cu unul asemănător (dacă acesta nu există pe stoc), ca urmare faptului că măsura reparatorie este imposibilă sau disproporţionată, extragaranţia de 3 (trei) ani (sau diferenţa de extragaranţie rămasă) se va acorda şi produsului cu care a fost înlocuit. Înregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuată în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data achiziţionării produsului (data înscrisă pe factura de achiziţie).

În cazul neînregistrării produsului în termenul sus menţionat, cumpărătorul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 3 (trei) ani, însă va rămâne valabilă garanţia legala de 2 (doi) ani de la data achiziţionării produsului respectiv.

Pierderea “Cardului de garantie extinsa Beko” transmis de către Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 3 (trei) ani.

Toate condiţiile aferente garanţiei legale de 2 (doi) ani, precum şi respectarea instrucţiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile şi în cazul garantiei comerciale de 3 (trei) ani.

Garantia comerciala de 3 (trei) ani este validată numai dupa îndeplinirea tuturor condiţiilor privind înregistrarea produsului, în baza facturii/bon/chitanta şi a Certificatului de garanţie original al produsului. Pentru a beneficia de extragaranţie, cumpărătorul final trebuie să păstreze Certificatul de garanţie original, “Cardul de garantie extinsa Beko” şi documentul fiscal de achiziţie a produsului pe toată perioada celor 5 (cinci) ani de garanţie (2 ani garanţie legala + 3 ani garantie comerciala) pentru a servi ca dovadă a achiziţiei produsului în perioada Campaniei şi a înregistrării produsului în Campanie.

 

7. CONDIŢII DE VALIDITATE

Pentru ca Organizatorul să acorde extragaranţia pentru produsul electrocasnic marca Beko achiziţionat, cumpărătorul final trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:

a) Să îndeplinească condiţiile prevăzute la Secţiunea 4;

b) Participanţii persoane fizice să aibă 18 ani împliniţi şi să  fie rezidenţi pe teritoriul României, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;

c) Să achiziţioneze, în perioada prevăzută la Secţiunea 3, cel puţin unul dintre produsele menţionate în cadrul Secţiunii 5;

d) Să înregistreze produsul electrocasnic achiziţionat conform condiţiilor precizate la Secţiunea  6;

e) Să păstreze Certificatul de garanţie original al produsului şi “Cardul de garantie extinsa Beko” primit de la Organizator, precum şi documentul fiscal de achiziţie a produsului pe toată perioada de garanţie 2 (doi) ani + 3 (trei) ani , pentru a dovedi achiziţia produsului în perioada Campaniei şi înregistrarea acestuia în Campanie;

f) Produsele achiziţionate să fie utilizate exclusiv în scopuri casnice. Garanţia şi extragaranţia nu sunt valabile în cazul utilizării produselor în scopuri profesionale în restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

În cazul în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile de mai sus, garantia comerciala de 3 (trei) ani nu se va acorda cumpărătorului final.       

8. RESPONSABILITATE

Organizatorul va acorda extragaranţia de 3 (trei) ani în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Prin participarea la Campania “Electrocasnice ingenioase cu 5 ani garantie, de la Beko” participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestuia, participarea la Campanie implicând acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea:

- în cazul în care cumpărătorul final a efectuat achiziţia altui produs electrocasnic  marca Beko decât cele supuse prezentei Campanii;

- în cazul în care cumpărătorul final a efectuat achiziţia într-o altă perioadă decât cea de desfăşurare a prezentei Campanii;

- în cazul în care cumpărătorul final nu a efectuat înregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achiziţie;

- în cazul în care cumpărătorul final nu poate face dovada achiziţiei produsului cu documentul fiscal (factura/bon/chitanta), Certificat de garanţie original şi nu poate face dovada înregistrării produsului în Campanie, prin deţinerea “Cardului de garantie extinsa Beko”.

 

9. DATE CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la această Campanie, participanţii persoane fizice declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de Organizator. Organizatorul se obligă să respecte drepturile participanţilor persoane fizice prevăzute în Legea 677/ 2001: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale.

            ARCTIC S.A. prelucrează următoarele date cu caracter personal furnizate de participanţi: numele şi prenumele cumpărătorului, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr telefon. Datele sunt prelucrate pentru scopul: executarea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament al Campaniei, organizarea si desfasurarea Campaniei, identificarea ca participant al Campaniei pentru livrarea si inmanarea „Cardului de garantie extinsa Beko”, in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii.

           Organizatorul prelucreaza datele personale cu caracter special ale persoanelor vizate, in functie de mecanismul de desfasurare al Campaniei, precum si pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament pe baza consimtamantului liber exprimat al acestor persoane.

Datele vor fi dezvăluite persoanei vizate şi Organizatorului Arctic S.A. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii vor fi dezvăluite către terţi, doar în cazul în care Organizatorii trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului Arctic S.A. trimiţând o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa din Găeşti, str.13 Decembrie nr. 210, judeţul Dâmboviţa sau prin email la adresa privacy@arctic.ro .

La cererea participanţilor persoane fizice, adresată în scris Organizatorului, acesta se obligă:

•           Să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

•           Să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

•           Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Durata prelucrarii datelor va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a  beneficiarului final, dar nu mai tarziu de momentul incheierii operatiunilor de prelucrare in scopurile declarate in prezentul Regulament.

Prevederile prezentei Sectiuni se completeaza in mod corespunzator cu Politicile Arctic S.A de prelucrare date cu caracter personal si confidentialitate, care se regasesc in sectiunea “Termeni si conditii” de pe site-ul www.beko.ro .” 

 

10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, acestea vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

11. DIVERSE

           Incepand cu data de 01 Februarie 2017 Regulamentul Campaniei promotionale „Electrocasnice ingenioase cu 5 ani garantie, de la Beko”, autentificat sub numarul 470/19 martie 2014 de catre notar public Ionel Traistaru, precum si toate Actele Aditionale subsecvente acestuia, precum si Regulamentul Campaniei promotionale „Electrocasnice ingenioase cu 5 ani garantie, de la Beko”,  autentificat sub numarul 217/27.01.2017 de notar public Ionel Traistaru, inceteaza.

Aceasta informatie va fi facuta publica in cadrul prezentului Regulament care se va publica pe website-ul www.beko.ro/extragarantie.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament şi de a înceta prezenta Campanie în orice moment, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, prin publicarea modificărilor în cauză pe site-ul www.beko.ro/extragarantie şi inserarea acestora în Regulamentele puse la dispoziţia cumpărătorilor în magazine.

Orice contestare sau reclamatie având ca obiect acest Regulament poate fi depusă la adresa: Arctic S.A., Bd. Dimitrie Pompei, Cladirea Conect 3, etaj 4, Sector 2, Bucuresti sau pe e-mail la adresa contact@beko.ro, precum si la numarul de telefon *9010.”

 

 

 

 

ORGANIZATOR,

Societatea ARCTIC S.A.

Reprezentată de Director General Nihat Bayız

 prin mandatar Gabriela Geana