- Regulament de organizare -

Campania “Castiga 1500 de bilete la EURO 2020”

1. Descrierea campaniei:

Campania “Castiga 1500 de bilete la EURO 2020“ desfasurata in 6 februarie -29 aprilie 2020, este organizata de S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L., denumit in continuare “Altex” sau “Organizator” cu sediul in Global City Business Park, Corp O1, Soseaua București – Nord, Numarul 10, Etaj 10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania, cod unic de inregistrare RO2864518, numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/2611/2016, reprezentata legal de domnul Cristian Laza, in calitate de Administrator.

In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.

2. Eligibilitate:

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu.

Angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul II inclusiv al acestora nu pot participa la Campanie.

3. Perioada si locatia campaniei:

Campania se desfasoara in magazinele Altex si Media Galaxy si pe altex.ro si mediagalaxy.ro.

Perioada de desfasurare a Campaniei: 6 februarie-29 aprilie 2020

4. Conditii generale:

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii, datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

5. Mecanismul Campaniei:

In perioada 6 februarie-29 aprilie 2020, in cadrul magazinelor Altex si Media Galaxy si pe altex.ro si mediagalaxy.ro se va desfasura campania “Castiga 1500 de bilete la EURO 2020”.

In cadrul campaniei, clientii care vor achizitiona orice produs marca Hisense sau Gorenje, cu valoare minima de 100 de lei, din magazinele Altex si Media Galaxy si de pe altex.ro si mediagalaxy.ro, in perioada 6 februarie-29 aprilie 2020 si doresc sa participe la campania “Castiga 1500 de bilete la EURO 2020”, se pot inscrie la tragerea la sorti organizata pe altex.ro si mediagalaxy.ro, pe pagina dedicata campaniei, prin inscrierea numelui, prenumelui,e-mail, nr.telefon, adresa de email, codul produsului si numarului de bon fiscal/factura care dovedeste achizitia.

Tragerea la sorti va avea loc in data de 15 mai 2020 si va fi efectuata de reprezentanti ai organizatorului, in baza prezentului regulament autentificat notarial.

Extragerile se vor efectua aleatoriu din lista participantilor eligibili (care au parcurs etapele inscrierii si au furnizat datele necesare identificarii si alocarii premiului), prin intermediul site-ului www.tragerilasorti.ro.

Nu exista un criteriu de alocare a categoriilor de bilete (C1 sau C2), orice participant avand sansa sa castige oricare dintre categorii.

Castigatorii vor fi validati dupa prezentarea dovezii achizitiei unuia din produsule participante, achizitie efectuata in perioada 6 februarie-29 aprilie 2020 din magazinele Altex sau Media Galaxy sau de pe www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro (bon fiscal/factura).

Organizatorul verifica daca participantii au achizitionat produsele prin prezentarea bonului fiscal/ facturii aferente achizitiei.

In cadrul prezentei Campanii, un participant care achizitioneaza unul sau mai multe produse are sanse sa castige unul sau mai multe premii oferite prin tragere la sorti, prin inscrierea tuturor produselor participante la campanie.

Premiile constau in bilete la EURO 2020 care vor fi puse la dispozitia castigatorilor validati, acestea fiind singulare (se transmite cate un bilet fiecarui castigator, acesta fiind alocat pentru un singur meci al Campionatului).

Premiile nu sunt transmisibile, iar contravaloarea lor nu poate fi acordata in bani sau alte produse.

Nu sunt impuse cheltuieli directe sau indirecte suplimentare pentru participarea la aceasta campanie, cu exceptia cheltuielilor normale ocazionate de actiunea de inscriere/ participare.

In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de premii sau in cazul imposibilitatii validarii lor, conform prezentului Regulament, acestia vor pierde dreptul de a primi premiul.

6. Premiile oferite

Valoarea totala a premiilor oferite este de 644.540,65 RON, TVA inclus.

Premiile sunt:

Bilet C1 – valoare 597,35 RON, TVA inclus

Bilet C2 – valoare 358,41 RON, TVA inclus

7. Limitarea raspunderii:

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde. Numarul biletelor disponibile nu va fi suplimentat pe parcursul campaniei sau ulterior extragerii.

Plata impozitelor aferente veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Concursului se va realiza de catre Organizator, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

8. Legislatie si litigii:

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

9. Regulamentul Campaniei:

Regulamentul de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de internet a campaniei pe altex.ro si mediagalaxy.ro, in magazinele Altex si Media Galaxy si la sediul Organizatorului, din Soseaua Bucuresti-Nord, Nr.10, Cladirea Global City Business Park, Corp O1, Etaj 10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania.

10. Forta majora:

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

11. Incetarea campaniei:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu minim 24 de ore inainte de incetarea efectiva.

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

12. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie prin furnizarea datelor personale si a informatiilor comerciale care dovedesc achizitia.

Datele personale prelucrate sunt numele, prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

- organizarea si desfasurarea Campaniei;

- selectarea castigatorilor prin tragere la sorti si predarea premiilor catre castigatori;

- utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu etapele campaniei;

- pentru oferte comerciale distincte, care nu fac obiectul prezentei campanii (consimtamantul persoanelor vizate);

-plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);

- in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Altex in scopul participarii la Campanie (de achizitie a produsului participant), solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

- solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei;

- punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

- activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

Castigatorilor li se va solicita de catre Organizator sa confirme ca numele, adresa si numarul de telefon, date necesare livrarii premiilor, sunt cele ale contului de client, si li se va solicita semnarea unui proces verbal care va contine numele si prenumele.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal:

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • Altor societati din Grup;
 • Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), daca s-a optat pentru comunicari de marketing;
 • Furnizori de servicii de curierat;
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O11, Clobal City Business Park, Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj 10

E-mail: dpo@altex.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

13. Temeiul legal:

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

Organizator

Altex ROMANIA S.R.L.

Laza Cristian - Administrator

Act Aditional Nr.1 la Regulamentul de organizare al Campaniei

“Castiga 1500 de bilete la EURO 2020”

S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L., cu sediul in Global City Business Park, Corp O1, Soseaua București – Nord, Numarul 10, Etaj 10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania, cod unic de inregistrare RO2864518, numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/2611/2016, reprezentata legal de domnul Cristian Laza, in calitate de Administrator,

Prin prezentul act aditional la Regulamentul de organizare al Campaniei “Castiga 1500 de bilete la EURO 2020”, denumit in continuare “Regulament”,

Art.1. Se modifica dispozitiile Art. 5 din Regulament “Mecanismul Campaniei” dupa cum urmeaza:

In perioada 6 februarie - 29 aprilie 2020, in cadrul magazinelor Altex si Media Galaxy si pe altex.ro si mediagalaxy.ro se va desfasura campania “Castiga 1500 de bilete la EURO 2020”.

In cadrul campaniei, clientii care vor achizitiona orice produs marca Hisense sau Gorenje, cu valoare minima de 100 de lei, din magazinele Altex si Media Galaxy si de pe altex.ro si mediagalaxy.ro, in perioada 6 februarie-29 aprilie 2020 si doresc sa participe la campania “Castiga 1500 de bilete la EURO 2020”, se pot inscrie la tragerea la sorti organizata pe altex.ro si mediagalaxy.ro prin autentificare in contul de client/utilizator.

In cazul achizitiei online, prin autentificarea in contul de client al altex.ro / mediagalaxy.ro, clientul poate opta pentru participarea la concurs prin accesarea sectiunii “Campanie EURO2020” prin bifarea butonului “Inscrie-te”.

In cazul achizitiei din magazin, clientul se va autentifica in contul de utilizator de pe altex.ro / mediagalaxy.ro, unde va inregistra numarul bonului fiscal care dovedeste achizitia produsului marca Hisense sau Gorenje, in sectiunea “Campanie EURO2020” si va bifa butonul “Adauga bon”.

Pentru a putea fi inregistrati ca participanti la tragerea la sorti, clientii eligibili vor opta pentru una din variantele de inregistrare de mai sus.

In cazul in care un client este eligibil pentru a participa la campanie, insa nu detine un cont de client/utilizator pe altex.ro / mediagalaxy.ro, acesta poate crea un cont nou pe site. In lipsa autentificarii si inregistrarii prin cont, clientii nu pot participa la tragerea la sorti.

Actiunea de inregistrare ca participant la tragerea la sorti este distincta de orice alta actiune efectuata din cont in vederea gestionarii contului si setarii preferintelor, fiind gratuita, optionala si avand ca unic scop participarea la prezenta Campanie.

Informatiile complete si modul de parcurgere al fiecarei etape se regasesc in sectiunea dedicata “Ghid inscriere Campanie” https://altex.ro/campanie-euro-2020/pag/ si in Regulamentul actualizat al campaniei conform prezentului Act Aditional https://altex.ro/regulament-euro-2020/pag/.

Cel mai bun raport calitate-pret

Conform sondajului Best Buy Award 2021/2022 efectuat de organizatia iCertias.

Cel mai mic pret din Romania! Daca gasesti in alta parte mai ieftin primesti de doua ori diferenta.

S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L. este inregistrata cu numarul 600 / 2006 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal