Suntem deschisi pentru tine. Vezi programul celui mai apropiat magazin.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE: "Cumpără fără griji – satisfacție garantată"

1. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament (denumit în continuare și "Regulament") precizează termenii și condițiile campaniei promoționale operate sub numele de: Cumpără Panasonic fără Griji – Satisfacție Garantată" (denumită în continuare "Promoție"), în special condițiile de participare, drepturile și obligațiile Organizatorului Promoției (definiția mai jos) și ale Participanților (definiția mai jos).

2. Organizatorul Promoției este Panasonic Marketing Europe GmbH, o companie întemeiată în conformitate cu legislația germană, cu sediul social în Wiesbaden, Germania, Hagenauer Strasse 43 (65203), care operează prin filiala sa sub denumirea: Panasonic Marketing Europe GmbH, Organizační Složka Česká Republika, o sucursală cu sediul social în Praga 8, Križikova 34, cod poștal 186 00, nr. de identificare comercială: 246 55 121, înregistrată în Registrul Comerțului, menținut de Curtea Municipală din Praga, secțiunea A, cu numărul 71469 (denumită în continuare "Organizator" sau, alternativ, "Controlor"). Promoția se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament. Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții, iar participarea la Promoție implică cunoașterea și acceptarea integrală a următorului Regulament (denumit în continuare "Regulament")

3. Promoția este organizată pe baza condițiilor specificate în prezentul Regulament și în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Prezentul Regulament nu exclude drepturile acordate participanților în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

4. Participarea la Promoție este voluntară, ceea ce înseamnă că Participantul la Promoție își exprimă consimțământul pentru termenii și condițiile Promoției specificate în prezentul Regulament. Campania este dedicată numai persoanelor fizice, fără excepții.

5. Organizatorul încredințează desfășurarea Promoției – adică toate activitățile privind pregătirea și desfășurarea Promoției, cu excepția acelor activități, care, în conformitate cu Regulamentul, intră în responsabilitatea Organizatorului – firmei, care operează sub numele de afaceri: ALL FOR YOU CONSULTING SRL, situată în București, str. Luterană, nr. 5, J40/21776/2005, cod fiscal RO18249196, numărul contului bancar RO78RNCB 0289009798290001 deschis la B.C.R. Lujerului, reprezentată legal de Nicu Butnar (denumită în continuare "Agenție"), care acționează în numele și pe seama Organizatorului, Panasonic Marketing Europe GmbH.

6. Promoția acoperă exclusiv produsele Organizatorului enumerate și descrise în detaliu în Anexa Nr. 1 la Regulament (denumite în continuare: "Produse" și individual: "Produs"), achiziționate exclusiv de consumator în înțelegerea Articolului 2 pct. 2 din Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorului în Magazine (definiția mai jos) sau Magazine Online (definiția mai jos) (Magazinele și Magazinele Online vor fi denumite în continuare "Facilități").

Promoția nu constituie un joc de noroc sau un pariu mutual în sensul Ordonanței Guvernamentale nr. 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc publicate în Monitorul Oficial partea I numărul 439 din 26 iunie 2009.

7. Regulamentul nu face obiectul unei aprobări în conformitate cu procedura specificată în Ordonanța Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc publicată în Monitorul Oficial partea I numărul 439 din 26 iunie 2009. În funcție de decizia Organizatorului, campania poate fi mediatizată pentru informarea publicului. Prin publicitate se înțelege, de asemenea, publicitate și/sau materiale informative. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, sub rezerva notificării participanților. Orice modificări/adăugiri la prezentul Regulament vor fi incluse în acte suplimentare și vor fi comunicate publicului înainte ca acestea să devină aplicabile.

2. SCOPUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1. Scopul Promoției este de a permite fiecărui Participant, adică unei persoane fizice care, în calitate de consumator, a achiziționat un Produs care face obiectul Promoției, următoarele: (i) să încerce (testeze) un produs achiziționat de la Facilități, (ii) să verifice funcționalitatea produsului achiziționat într-una dintre facilități. Scopul Promotiei este si de a permite organizatorilor(iii) să obțină informații cu privire la satisfacția utilizării Produsului, și (iv) să obțină de la cumpărătorii Produselor incluse în Promoție informații cu privire la motivele lipsei de satisfacție în legătură cu produsele achiziționate. In cazul în care Participantul nu a fost mulțumit de produsul achiziționat, Promotia permite Participantului să returneze produsul achiziționat din Facilitate (prin Facilitate se inteleg toti partenerii, magazine fizice si online, prezenti in acest regulament) în condițiile specificate în prezentul Regulament.

Astfel, participantul primește un drept suplimentar de a returna Produsul achiziționat în perioada indicată în prezentul Regulament în cazul în care Produsul nu îndeplinește așteptările Participantului. Organizatorul se angajează să ramburseze exclusiv prețul Produsului achiziționat care face obiectul Promoției, inclusiv TVA, în cazul în care Participantul la Promoție nu este mulțumit de Produs (Produsul nu îndeplinește așteptările Participantului). Participantul trebuie să îndeplinească cumulativ toate obligațiile stabilite în temeiul prezentului Regulament al Promoției. Contravaloarea produsului returnat va fi rambursată prin transfer bancar în termen de 30 de zile lucrătoare de la validarea solicitării de rambursare. Cererea de rambursare va fi verificată și aprobată/refuzată în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data completării de către Participant a Formularului de înregistrare și a primirii fizice de către Agenție a produsului, care trebuie returnat de către Participant pe cheltuiala sa.

3. PERIOADA ȘI TERITORIUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1. Promoția este organizată pe teritoriul României și are o acoperire națională, iar aplicațiile vor fi depuse prin intermediul site-ului web www.cumparafaragriji.ro. Promoția se referă la achiziționarea de Produse noi și originale, care fac obiectul Promoției, în perioada Promoției într-unul din magazinele fizice sau online specificate mai jos. Promoția acoperă Produse exclusiv noi acoperite de Promoție, achiziționate de la entități care operează Magazine sau Magazine Online, care emit apoi o chitanță sau o factură. Sunt eligibile produsele achizitionate din magazinele fizice si online ale urmtorilor parteneri Panasonic: Altex, Auchan, Carrefour, Cel, eMag, evoMAG, Flanco, Ideall, Media Galaxy, PC Garage, T&T Consulting.

2. Produsele de pe piața secundară, Produsele renovate sau Produsele reparate care nu au fost comercializate pe teritoriul României sau au fost achiziționate în străinătate (inclusiv prin Internet), Produsele contrafăcute sau orice Produse care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale companiilor din grupul Panasonic sunt excluse de la participarea la Promoție.

3. Produsele care nu au fost achiziționate în cadrul Facilităților, alte produse și accesorii Panasonic și produsele Panasonic care au fost achiziționate într-o perioadă diferită decât perioada promoțională, chiar dacă au fost achiziționate în cadrul unei Facilități, sunt excluse din Promoție.

4. Perioada Promoției va dura de la 15.01.2020 până la 31.03.2020, cu toate acestea, pentru participarea la Promoție, următoarele vor fi decisive: (i) data achiziționării Produsului care face obiectul Promoției de către Participant în timpul perioadei de Promoție în Magazin (în timpul orelor de deschidere a Magazinului) indicat în dovada achiziționării Produsului (chitanță sau factură) sau (ii) data achiziționării Produsului care face obiectul Promoției de către Participant în Magazinul Online în timpul perioadei de Promoție din Magazinul Online, adică de la 0001 pe 15.01.2020 până la 2359 pe 31.03.2020, care decurg din comanda Produsului prezentată de Participant.

4. PARTICIPAREA LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

1. Numai o persoană fizică care îndeplinește toate criteriile următoare poate deveni Participant la Promoție: (i) o persoană adultă, adică în vârstă de 18 ani sau mai mult, (ii) are capacitate deplină pentru tranzacții juridice, (iii) cu reședința pe teritoriul României, (iv) are cont bancar într-o bancă bazată pe teritoriul României, (v) în perioada Promoției menționată la § 3 (4) al Regulamentului, achiziționează produsul menționat în Anexa 1 la Regulament într-una dintre Facilități, în calitate de consumator în înțelegerea Articolului 2 pct. 2 din Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorului (denumit în continuare "Participant"), sub rezerva dispozițiilor § 4 (2) din Regulament. Campania vizează numai persoanele fizice.

2. Persoanele care colaborează (indiferent de tipul de colaborare) sau sunt într-un raport de muncă cu Organizatorul sau cu Agenția, precum și membrii familiei lor apropiate nu pot deveni Participanți la Promoție. Prin membrii celei mai apropiate familii menționați mai sus se înțeleg: ascendenții, descendenții, frații, soții, părinții și frații soților, părinții adoptivi și copiii adoptivi, persoane care într-o gospodărie comună, precum și persoanele aflate în îngrijire sau sub tutelă.

3. Participarea la Promoție este voluntară.

5. PRINCIPII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

1. Participantul care îndeplinește criteriile menționate la § 4 (1) din Regulament, sub rezerva § 4 (2) din Regulament, care va îndeplini, în plus, toate premisele (condiții sau obligații) menționate la § 5 (2)-(11) din Regulament și § 6 (1)-(5) din Regulament, va avea dreptul de a returna produsul achiziționat la adresa stipulata in regulamentul de fata, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la achiziționarea produsului și, în același timp, dreptul la rambursarea (primirea) echivalentului sumei, care constituie prețul Produsul achiziționat, inclusiv TVA, în cazul în care Participantul nu este mulțumit de Produsul achiziționat, în maxim 30 de zile lucrătoare. Data indicată în dovada achiziționării trebuie să fie în intervalul de desfășurare al campaniei, adică 15.01.2020 - 31.03.2020.

2. Pentru a evita orice îndoieli, Participantul care dorește să își exercite dreptul menționat la § 5 (1) din Regulament, trebuie să adere la Promoție cel târziu la 30 (treizeci) de zile calculate de la data cumpărării Produsului care face obiectul Promoției.

3. Participantul (persoana fizica) poate participa la Promoție numai o singură dată.

4. Pentru a participa la Promoție și pentru a obține dreptul de a returna Produsul și de a beneficia de rambursarea prețului, inclusiv TVA, Participantul trebuie să îndeplinească toate cerințe preliminare:

a) Participantul trebuie să se înregistreze pe site-ul Promoției la adresa www.cumparafaragriji.ro (denumit în continuare "Website"), furnizând datele lui adevărate;

b) Participantul trebuie să completeze corect Formularul furnizat pe Website (denumit în continuare "Formular") și să trimită Formularul completat prin intermediul site-ului web, împreună cu o copie scanată sau fotografia dovezii de achiziție a produsului acoperit de Promoție, cu dovada atașată a achiziționării Produsului în legătură cu care Participantul la Promoție își exercită dreptul de returnare, conținând datele adevărate și valabile ale Participantului (denumită în continuare "Cerere").

5. În Formularul menționat la § 5 (4) (a) și (b) din Regulament, Participantul este obligat: (i) să precizeze prenumele, numele de familie, numărul contului bancar și denumirea comercială a băncii în care își are contul bancar, pe care se va transfera plata, data cumpărării, adresa de e-mail, (ii) să precizeze numele și numărul produsului achiziționat, precum și, opțional, să descrie motivul (motivele) lipsei de satisfacție față de produsul acoperit de Promoție, (iii) să acorde cel puțin consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a returna produsul către Organizator și pentru a obține restituirea echivalentului sumei care constituie prețul produsului achiziționat, inclusiv TVA, (iv) să declare că a citit dispozițiile prezentului Regulament și să accepte dispozițiile Regulamentului. (iv) dovada cumpărării produsului pe care Participantul a primit-o la momentul cumpărării (chitanță sau factură).

6. Pentru evitarea îndoielilor, se presupune că data cererii este data la care Participantul la Program a trimis Cererea prin intermediul Formularului.

7. Participantul este obligat sa trimită Formularul prin intermediul Website-ului in termen de 30 (treizeci) de zile de la data achiziționării produsului într-una dintre Facilități.

8. Numai cererile trimise prin intermediul Website-ului și care îndeplinesc cerințele descrise în prezentul Regulament, în cazul cărora Formularul a fost completat integral, participă la Promoție.

9. Data trimiterii Formularului este considerată data la care Participantul notifică intenția de returnare a produsului și, în același timp, solicită restituirea echivalentului sumei care constituie prețul de achiziție al produsului, inclusiv TVA.

10. Participantul depune Cererea pe cost propriu. Transportul produsului către agenție se va face pe cheltuiala participanților.

11. Organizatorul garantează că motivele lipsei de satisfacție în privința Produsului descrise de Participant în Formular sunt colectate numai în scopuri de informare și în niciun caz nu constituie un motiv pentru refuzul de a restitui Participantului echivalentul prețului Produsului vizat de Promoție, inclusiv TVA.

6 CONDIȚIILE DE RETURNARE A PRODUSULUI

1. În momentul în care Participantul a îndeplinit criteriile menționate la § 4 (1) din Regulament, sub rezerva § 4 (2) din Regulament, și toate premisele care permit participarea efectivă la Promoție, menționate la § 5 (1)-(11) din Regulament, au fost îndeplinite, Participantul poate primi restituirea echivalentului sumei care constituie prețul de achiziție al produsului, inclusiv TVA, cu condiția că:

  • a) Produsul este nedeteriorat;
  • b) Produsul este pe deplin operațional – toate funcțiile sale sunt menținute;
  • c) Produsul îndeplinește toate funcțiile pentru care a fost destinat;
  • d) Produsul nu are zgârieturi sau deteriorări (interne sau externe);
  • e) Produsul se află în ambalajul original (cutie) în care a fost achiziționat;
  • f) Produsul conține toate elementele interne și externe identice (originale), care nu au fost înlocuite (noi);
  • g) Produsul conține toate elementele interne și externe conforme la momentul cumpărării;
  • h) orice accesorii suplimentare pentru Produs: (i) nu au fost deteriorate, (ii) sunt pe deplin funcționale, (iii) nu au zgârieturi sau deteriorări, (iv) conțin toate elemente interne și externe identice (originale) și neînlocuite (noi), (v) sunt conforme la momentul cumpărării;
  • i) Produsul va fi returnat împreună cu Formularul și documentele de returnare completate și imprimate și anume, cardul de garanție, manualul de utilizare și dovada achiziționării Produsului, pe care Participantul a primit-o în momentul cumpărării (chitanță sau factură).

2. După înregistrarea la Promoție, Participantul își poate exercita dreptul de a returna produsul în schimbul restituirii echivalentului prețului acelui Produs, inclusiv TVA (fără costurile de livrare către Participant sau alte costuri, de exemplu, costurile ambalajelor) atunci când Produsul vizat de program a fost returnat. Costurile de returnare a produsului vor fi suportate de Participant.

3. Imediat după completarea Formularului, dar nu mai târziu de 7 (șapte) zile de la data Cererii (data expedierii), Participantul este obligat să trimită Produsul, pe costul și riscul lui (pe costul și riscul Participantului), în ambalajul original (cutie) în care a fost achiziționat, împreună cu orice accesorii și documente menționate la § 6 (1) (i) din Regulament, la adresa: ALL FOR YOU CONSULTING SRL din mun. București, str. Strada Turnul Eiffel, nr. 31, sector 2, 020344, România, 0371 130 828 cu mențiunea "Campania promoțională "Cumpără fără griji – satisfacție garantată"

În cazul în care cererea de rambursare este considerată nevalidă, returnarea produsului de Agenție către Participant se va face pe cheltuiala/riscul Participantului printr-un curier ales de Participant.

În cazul în care Participantul a trimis Produsul cu încălcarea termenului limită menționat la § 6 (3) din Regulament, Organizatorul are dreptul de a refuza acceptarea Produsului, achiziționat în conformitate cu Regulamentul într-una dintre Facilități, și plata echivalentului sumei care constituie prețul Produsului achiziționat, inclusiv TVA. Validarea Cererilor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea produsului fizic de către Agenție. Pentru ca o inscriere a unui Participant să fie validata, este necesar să fie îndeplinite toate condițiile stabilite de prezentul Regulament. În caz de invalidare, Participantul va fi informat prin e-mail cu privire la motivele respingerii. Motivele posibile pentru respingere pot fi următoarele, dar nu se limitează la acestea: mai multe înrolări de la aceeași persoană; achiziționarea unui alt produs Panasonic care nu este acoperit de Promoție; informațiile completate în Formularul de participare sunt incomplete sau incorecte etc., Produsul care participă la Promoție a fost returnat; Participantul a înrolat mai mult de 2 produse.

Participanții își asumă toate răspunderea civilă și penală pentru informațiile pe care le transmit Organizatorului sau Agenției.

4. Organizatorul – sub rezerva prevederilor prezentului Regulament, în special § 6 (1)-(4) din Regulament – va restitui Participantului, prin intermediul All For You Consulting, echivalentul sumei care constituie prețul la care a fost cumpărat Produsul acoperit de Promoție, inclusiv TVA (fără costurile livrării sale către Participant sau alte costuri legate de achiziția sa, de exemplu, costurile ambalajelor, comisionul agenților, tarifele pentru serviciile bancare etc.) în contul bancar al Participantului indicat în Formular (Cerere) în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data primirii, prin intermediul All For You Consulting. – în conformitate cu prevederile § 6 (3) din Regulament – produsul în ambalajul original (cutie) în care a fost achiziționat împreună cu toate accesoriile și documentele și cu condiția ca Participantul să furnizeze produsul conform cerințelor specificate în § 6 (1) (a)-(i) din Regulament și după ce Participantul a îndeplinit condițiile de participare la Promoție.

7 Reclamații

1. Participanții la Promoție au dreptul de a iniția procedura de reclamație cu privire la procesul de Promoție.

2. Orice reclamații privind Promoția trebuie depuse în scris în termen de 30 (treizeci) de zile de la apariția evenimentului care constituie baza plângerii. Data expedierii scrisorii înregistrate va determina dacă termenul limită pentru depunerea reclamației a fost respectat.

3. Formularea reclamației trebuie trimisă printr-o scrisoare recomandată către PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, WIESBADEN, GERMANIA – România, la adresa București, clădirea AFI Tech Park 1, Blvd. Tudor Vladimirescu 29A, Sectorul 5 și trebuie să conțină mențiunea "Reclamație – Campania Promoțională "Cumpără Panasonic fără Griji – Satisfacție Garantată” și numele și prenumele Participantului, adresa de reședință, descrierea exactă a motivelor pentru care este depusă reclamația și conținutul cererii.

4. Reclamația va fi procesată în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii plângerii. Participantul va fi notificat cu privire la decizia privind prelucrarea reclamației printr-o scrisoare recomandată la adresa menționată în reclamație.

5. Prevederile prezentului paragraf nu exclud drepturile acordate Participanților în conformitate cu alte reglementări.

8 DATELE CU CARACTER PERSONAL

1. Organizatorul dorește să informeze despre următoarele:

1.1. în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) (denumit în continuare "RGPD"), administratorul datelor cu caracter personal ale Participanților, în legătură cu desfășurarea Promoției, este Panasonic Marketing Europe GmbH, cu sediul social la Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germania, număr de înregistrare HRB: 13178, care operează prin filiala sa Panasonic Marketing Europe GmbH, Organizační Složka Česká Republica, o sucursală cu sediul social în Praga 8, Križikova 34, Cod poștal 186 00, nr. identificare comercială: 246 55 121, înregistrat în Registrul Comerțului menținut de Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea A, număr de înregistrare 71469 (denumit în continuare "Administrator").

2. Orice propuneri, interogări și solicitări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participanților trebuie trimise la următoarea adresă: Panasonic Marketing Europe GmbH, cu sediul social la Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Germania, număr de înregistrare HRB: 13178

3. Administratorul dorește să informeze că datele cu caracter personal declarate (furnizate) în legătură cu organizarea Promoției sunt prelucrate:

a) în scopul participării la Promoție, inclusiv în scopul returnării produsului și obținerii echivalentului sumei care constituie prețul de achiziționare al produsului, cu TVA, în cazul în care Participantul este nu este satisfăcut de produsul achiziționat și în scopul prelucrării reclamațiilor; în legătură cu aceste scopuri: (i) temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul proprietarului datelor (Participantului) – Articolul 6 (1) (a) din RGPD, îndeplinirea intereselor legitime ale administratorului datelor – Articolul 6 (1) (f) din RGPD, arhivarea documentelor de decontare, în conformitate cu premisa obligației legale – articolul 6 (1) (c) din RGPD, (ii) exprimarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este voluntară, cu toate acestea, este necesară pentru participarea la Promoție, mai ales în cazul Participantul care returnează Produsul și primește echivalentul sumei reprezentând prețul pentru care produsul a fost achiziționat, inclusiv TVA, în cazul în care Participantul nu este mulțumit de Produsul achiziționat, (iii) destinatarii datelor cu caracter personal sunt sau vor fi: All For You Consulting pentru a asigura desfășurarea Promoției, inclusiv rambursarea sumei care constituie echivalentul prețului pentru care a fost achiziționat produsul vizat de Promoție, inclusiv TVA, și procesarea eventualelor reclamații, entitățile care cooperează și prestează servicii care sprijină desfășurarea Promoției, inclusiv asistența tehnică pentru stocarea datelor cu caracter personal, furnizorul de servere, entitățile care desfășoară activități de curierat și poștale, autoritățile de stat sau alte entități autorizate în temeiul reglementărilor legale, alte entități în scopul desfășurării Promoției și îndeplinirii obligațiilor Administratorului, care decurg din Regulament și din reglementările legale în vigoare, adică în special entități care furnizează servicii de asistență juridică și contabilă, (iv) datele cu caracter personal sunt stocate și prelucrate până la expirarea tuturor revendicărilor posibile care decurg din Promoție sau până la încheierea și soluționarea Promoției, inclusiv respectarea obligațiilor legale, sub rezerva cazurilor în care obligația de a stoca datele cu caracter personal există în conformitate cu reglementările legale, oricare dintre acestea are loc mai târziu, (v) prelucrarea datelor cu caracter personal acoperă: prenumele și numele, semnătura, numărul de telefon, adresa de reședință, adresa de corespondență, data cumpărării Produsului, adresa de e-mail, numărul contului bancar, numele și numărul Produsului, sumele plătite în legătură cu Promoția, participarea la Promoție, data Cererii

b) în scopuri de marketing, promoționale, informative; în legătură cu aceste scopuri: (i) temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul proprietarului datelor (Participantului) – Articolul 6 (1) (a) din RGPD, (ii) exprimarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este voluntară, (iii) destinatarii datelor cu caracter personal sunt sau vor fi: All For You Consulting, entitățile care cooperează și furnizează servicii care sprijină desfășurarea Promoției, inclusiv asistența tehnică pentru stocarea datelor cu caracter personal, furnizorul de servere, (iv) datele cu caracter personal vor fi stocate până la retragerea consimțământului, (v) prelucrarea datelor cu caracter personal acoperă: prenumele și numele de familie, semnătura, numărul de telefon, adresa de reședință, adresa pentru corespondență, data cumpărării Produsului, adresa de e-mail, numărul contului bancar, numele și numărul Produsului, sumele plătite în legătură cu Promoția, participarea la Promoție, data depunerii Cererii, (vi) Participantul nu este obligat să-și exprime consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, promoționale, informative.

4. Participantul la Promoție – în conformitate cu Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile conexe și Ordonanța Guvernului nr. 111/2011 în ceea ce privește comunicarea – poate exprima consimțământul de a primi informații comerciale despre produsele și bunurile Panasonic prin mijloace electronice, prin SMS sau prin telefon de la Organizator și/sau All For You Consulting. Consimțământul Participantului poate fi retras în orice moment.

5. Persoana care furnizează datele (Participantul) are dreptul de a-și accesa datele și de a le rectifica, de a le șterge, de a solicita restricționarea prelucrării și dreptul de a le transfera în cazurile specificate în RGPD.

6. În cazul în care prelucrarea datelor se efectuează pe baza unui consimțământ, proprietarul datelor (Participant) are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a avea niciun impact asupra respectării legislației în cazul oricărei prelucrări efectuate pe baza unui consimțământ furnizat înainte.

7. Proprietarul datelor (Participantul) are dreptul de a înainta o plângere organismului de reglementare, și anume Președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantului încalcă dispozițiile RGPD.

8. Administratorul utilizează fișierele Cookies.

9. Datele cu caracter personal ale participanților la program nu vor face obiectul unor decizii automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

10. Datele cu caracter personal ale participanților la program nu vor fi transferate într-o țară terță, și anume în afara Spațiului Economic European sau organizațiilor internaționale.

11 DISPOZIȚII FINALE

1. Regulamentul intră în vigoare la data de 15.01.2020

2. Regulamentul Promoției este disponibil la biroul Organizatorului și pe site-ul web la adresa: www.cumparafaragriji.ro

3. În chestiunile care nu sunt reglementate de prezentul Regulament, se aplică prevederile legale în vigoare.

4. Orice litigiu cu privire la Promoție va fi soluționat de către instanța competentă în conformitate cu reglementările în vigoare.

Anexa nr. 1

Lista produselor care fac obiectul Promoției "Cumpără fără griji – satisfacție garantată"