Date de identificare, obiecte de activitate, documente in baza carora societatea isi desfasoara activitatea

ALTEX ROMANIA S.R.L. este inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J23/2611/2016, avand Cod unic de înregistrare 2864518, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J23/2611/2016, cu sediul social in Judetul Ilfov, Orașul Voluntari, Șoseaua București Nord Numarul 10, Clădirea Global City Business Park, Corp O11, Etajele 9 si 10, operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 600/2006.

Domeniul principal de activitate este:

 • Cod CAEN - 475 - Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, in magazine specializate;

Obiectul principal de activitate este:

 • Cod CAEN - 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate;

Societatea poate desfăşura, ca obiecte secundare de activitate, următoarele activităţi:


 • 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
 • 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii;
 • 2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum;
 • 2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice;
 • 3312 - Repararea maşinilor;
 • 3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice;
 • 3314 - Repararea echipamentelor electrice;
 • 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
 • 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
 • 4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane;
 • 4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri;
 • 4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
 • 4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;
 • 4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a;
 • 4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor;
 • 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
 • 4321 - Lucrări de instalaţii electrice;
 • 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
 • 4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
 • 4331 - Lucrări de ipsoserie;
 • 4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
 • 4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
 • 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
 • 4339 - Alte lucrări de finisare;
 • 4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
 • 4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
 • 4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;
 • 4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
 • 4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor;
 • 4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice;
 • 4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
 • 4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului;
 • 4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;
 • 4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou;
 • 4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
 • 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat;
 • 4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
 • 4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
 • 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
 • 4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate;
 • 4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate;
 • 4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate;
 • 4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
 • 4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate;
 • 4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate;
 • 4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate;
 • 4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
 • 4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate;
 • 4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
 • 4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate;
 • 4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate;
 • 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
 • 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
 • 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
 • 5210 – Depozitări;
 • 5224 – Manipulări;
 • 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente;
 • 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;
 • 5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator;
 • 5829 - Activităţi de editare a altor produse software;
 • 5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune;
 • 5914 - Proiecţia de filme cinematografice;
 • 5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală;
 • 6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu;
 • 6120 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit);
 • 6130 - Activităţi de telecomunicaţii prin satelit;
 • 6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii;
 • 6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
 • 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
 • 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii;
 • 6621 - Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor;
 • 6622 - Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări;
 • 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 • 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 • 7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
 • 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
 • 7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate;
 • 7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
 • 7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri);
 • 7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.;
 • 7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice;
 • 7912 - Activităţi ale tur-operatorilor;
 • 7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
 • 8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
 • 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 • 9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
 • 9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii;
 • 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic;
 • 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină;
 • 9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.

Cetificate / Autorizații / Avize / Licente privind activitatea societatii:

 • Certificat de înregistrare seria B nr. 3318091/24.06.2016, emitent Ministerul Justiției / Oficiul National al Registrului Comerțului;
 • Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria B nr. 1205064/07.07.2016, emitent Ministerul Finantelor Publice / A.N.A.F.;
 • Document de înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul nr. 6985 – VA/15.06.2020;
 • Document de înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul VA - 8060/19.01.2022;
 • Autorizatie D.S.V.S.A. Ilfov nr. RO-IF-0218/19.06.2023, emitent Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ilfov;
 • Aviz de functionare A.N.M.D.M.R. nr. 8925/06.06.2023, emitent Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania;
 • Anexa Aviz de functionare nr. 8925/06.06.2023, emitent Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania;
 • Licenta de turism nr. 2419/21.05.2021, emitent Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.

Cel mai bun raport pret-calitate

Conform sondajului Best Buy Award 2023/2024 efectuat de organizatia iCertias.

google play buttonapple store buttonhuawei gallery button
Cel mai mic pret din Romania! Daca gasesti in alta parte mai ieftin primesti de doua ori diferenta.
S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L. este inregistrata cu numarul 600 / 2006 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal
solutionarea online a litigiilorsolutionarea alternativa a litigiilor