Campanie “Card Cadou ALTEX ”

- Regulament de organizare -

 

1.- Descrierea campaniei:

Campania “Card Cadou Altex", este organizata de Altex Romania S.R.L. (denumita in continuare “Altex” sau “Organizator”) cu sediul in Global City Business Park, Corp O1, Soseaua București – Nord, Numarul 10, Etaj 10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania, cod unic de inregistrare RO2864518, numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/2611/2016, reprezentanta legal de domnul Ostahie Dan, in calitate de Administrator.

 

ALTEX Romania S.R.L. ofera clientilor posibilitatea de a achizitiona un card cadou (“Card Cadou”) la o valoare cuprinsa intre 100 RON si 5.000 RON din magazinele Altex sau Media Galaxy din tara.

Cardul cadou care poate fi utilizat pentru achizitionarea oricarui produs din magazinele Altex sau Media Galaxy.

In momentul intrarii in Campanie acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra.

Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.

 

2. – ELIGIBILITATE. DREPTUL LA PARTICIPARE si LISTA MAGAZINELOR PARTICIPANTE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu.

Toate magazinele Altex si Media Galaxy din tara participa la aceasta campanie.

 

 

3 - PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI

Campania se desfasoara in magazinele Altex si Media Galaxy din tara.

Valabilitatea Cardului Cadou este de 12 luni de la data achizitiei. Cardul cadou este valabil si poate fi folosit in magazinele Altex sau Media Galaxy.

 

4 -  MECANISMUL CAMPANIEI

Persoana care doreste sa ofere un cadou poate achizitiona un Card Cadou de la unul dintre magazinele participante la campanie.

 

Cardul Cadou va fi emis de catre magazinul participant, prin completarea valorii dorite.

 

Dupa efectuarea achizitiei, cumparatorul poate mentiona numele Beneficiarului Cardului Cadou in rubrica special destinata de pe coperta cardului. Acest lucru poate fi efectuat manual de catre Cumparator, cu un instrument de scriere, datele de identificare ale Beneficiarului nefiind introduse in sistemele de evidenta ale Organizatorului, astfel nu vor fi prelucrate de catre  Organizator. La cererea clientului, Cardul Cadou este emis  pe loc si poate fi incarcat cu orice suma de bani cuprinsa intre 100 RON si 5.000 RON, fara a se percepe o taxa sau comision de emitere.

Dupa procesarea platii sumei de bani cu care cardul va fi incarcat, cardul va fi emis si activat; cardul cadou va fi predat fizic, imediat dupa ce este procesata plata. Cardul cadou va putea fi folosit in magazinele Altex sau Media Galaxy in termen de maximum 12 luni de la data emiterii.

 

Cardul Cadou poate fi utilizat imediat dupa emitere si activare.

 

Cardul Cadou  poate fi utilizat de mai multe ori, in limita sumei incarcate pe acesta.

 

Cardul Cadou se poate reincarca ulterior cu orice suma de bani cuprinsa intre 100 RON si 5.000 RON.

Pot fi achizitionate mai multe Carduri Cadou simultan. Acestea pot fi folosite cumulativ pentru orice comanda.

 

Termenul de valabilitate al Cardului Cadou este de 12 luni de la achizitionarea acestuia si poate fi folosit la cumpararea oricarui produs din magazine, in limita valorii acestuia.

Nu exista taxa de emitere, Beneficiarul Cardului cadou va avea disponibila pentru cumparaturi intreaga suma platita de cumparator in momentul achizitionarii cardului.

Valoarea produselor achizitionate poate fi mai mica, egala sau mai mare decat valoarea Cardului Cadou.

In cazul in care produsul achizionat cu Cardul Cadou depaseste valoarea acestuia din urma, diferenta ramasa de achitat poate fi platita prin orice modalitate de plata oferita in magazinul respectiv.

Cardul Cadou este transmisibil, putand fi utilizat si de o alta persoana decat cea pentru care a fost achizitionat initial. Organizatorul nu va face o verificare a identitatii titularului cardului.

 

Cardul Cadou este un produs la purtator, nenominal (el poate fi personalizat de catre Cumparator dupa ce intra in posesia acestuia) fiind transmisibil prin simpla remitere de la o persoana la alta, responsabilitatea utilizarii acestuia revenindu-i exclusiv posesorului.

 

5- POLITICA DE RETUR

In cazul in care persoana doreste sa returneze produsul/produsele achizitionate prin intermediul unui Card Cadou, acestea pot fi returnate conform “Regulamentului de retur “Renuntarea la cumparare”, disponibil la https://altex.ro/renuntarea-cumparare/pag/ .

Cardul cadou nu poate fi returnat.

 

6 - CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. 

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania fara o notificare prealabila.

In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

 

7 - LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va inlocui Cardul Cadou in caz de furt, pierdere, ratacire sau deteriorare.

In aceste situatii, soldul Cardului Cadou se considera pierdut, nefiind posibila niciun fel de despagubire in legatura cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a Cardului Cadou de catre detinatorul acestuia.

 

 

 

8 - LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator  si participantii la Campanie, pe durata desfasurarii Campaniei si avand legatura cu Campania, se vor rezolva pe cale amiabila.

In situatia in care partile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

9 - REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la locatia Campaniei (magazinele participante) si pe pagina de internet a Campaniei, cat si la sediul Organizatorului, din Soseaua Bucuresti-Nord, Nr. 10, Cladirea Global City Business Park, Corp O1, Etaj 10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania.

 

10 - FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

 

11 - INCETAREA CAMPANIEI

Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului, respectiv 31.12.2023. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie.

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

 

12.- PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’).
 2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului Cardului Cadou. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

 

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a), in temeiul unui contract la care persoana vizată este parte, conform art. 6 (1) (b) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. organizarea si desfasurarea Campaniei;
 2. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing, cum ar fi oferte cu privire la produsele  Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul cumparatorului);
 3. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
 4. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata (cumparatorul Cardului Cadou) l-a incheiat cu Altex (achizitionarea cardurilor cadou);
 5. participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
 6. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei;
 7. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
 8. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

 

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care cumparatorii cardurilor sau Beneficiarii acestora isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

Organizatorul nu conditioneaza emiterea cardurilor de furnizarea datelor cu caracter personal, acestea putand fi achitate si in numerar, in baza unui bon fiscal. In cazul in care cumparatorul doreste emiterea unei facturi, daca acesta are cont de client (utilizator al site-ului), datele personale necesare emiterii facturii vor fi preluate automat din evidentele noastre si vor fi utizate strict in acest sens.

Nu vor fi solicitate date suplimentare si nu vor fi prelucrate separat date de identificare ale Beneficiarilor Cardurilor cadou.

 

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata de pastrare a datelor

 Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

 

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

 

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 3. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate ;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 1. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 2. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
 1. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

 

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

 In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O11, Clobal City Business Park, Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj 10

E-mail: dpo@altex.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

 

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

 

13 - TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

 

14- DISPOZITII FINALE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: 021 91 96.

 

 

 

 

Organizator

Altex  Romania S.R.L.

 

 

Cel mai bun raport pret-calitate

Conform sondajului Best Buy Award 2023/2024 efectuat de organizatia iCertias.

google play buttonapple store buttonhuawei gallery button
Cel mai mic pret din Romania! Daca gasesti in alta parte mai ieftin primesti de doua ori diferenta.
S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L. este inregistrata cu numarul 600 / 2006 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal
solutionarea online a litigiilorsolutionarea alternativa a litigiilor