Informatii privind asigurarea.

ASIGURARE MOBILĂ

Asigurare Telefoane mobile si alte Aparate Electrice/Electronice

Oferită de Altex Romania S.R.L. in magazinele Altex si Media Galaxy

Mai jos găsiți o listă cu informațiile cuprinse în acest document:

 

 • Informații importante
 • Expresii din Poliță
 • Definiții
 • Riscurile acoperite
 • Riscurile care nu sunt acoperite
 • Cum se introduce o cerere de despăgubire
 • Condiții și Limitări ale Poliței
 • Cum se procedează în cazul unei cereri de despăgubire

 

 

INFORMAȚII IMPORTANTE

 

Această asigurare a fost special concepută încât să ofere acoperire pentru aparatele dvs. electrice/electronice asigurate și corespunde cererii și nevoilor persoanelor rezidente permanent în România și care au achiziționat aparatele electrice/electronice asigurate de la Altex / Media Galaxy și doresc să le asigure împotriva avarierii accidentale, furtului din buzunare și tâlhăriei.

 

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI DOCUMENTELE LEGATE DE ASIGURARE ÎN SIGURANȚĂ

Vă rugăm să păstrați acest document în condiții de siguranță pentru cazul în care dvs. veți avea nevoie să-l recitiți sau să introduceți o cerere de despăgubire.

 

REDACTAREA POLIȚEI

 

Vă rugăm citiți acest document cu atenție și asigurați-vă că înțelegeți pe deplin acoperirea pe care o oferă precum și situațiile care nu sunt acoperite și de asemenea, asigurați-vă că dvs. respectați toate condițiile impuse de polița de asigurare, deoarece orice încălcare a acestor condiții poate să conducă la anularea poliței dvs. și poate rezulta în respingerea cererii de despăgubire. În cazul în care detaliile sunt incorecte, vă rugăm să contactați imediat Administratorul.

 

Atestarea acoperirii

 

Acest document atestă faptul că în concordanță cu autorizația acordată prin Contractul  1717/04.11.2013 încheiat între Altex Romania SRL și AmTrust International Underwritters Ltd, și în schimbul plății primei de asigurare, AmTrust International Underwritters Ltd convine să asigure conform termenilor și condițiilor conținute în acest document. AmTrust International Underwritters Ltd autorizează pe Altex Romania SRL să semneze și să emită acest document în numele nostru.

 

Despre asigurarea dvs.

 

Această asigurare este oferită la momentul achiziționării aparatului dvs electric/electronic de la Altex Romania S.R.L. din magazinele Altex si Media Galaxy, o societate înregistrată în România sub nr.  [J23/2611/2016].

 

Asigurarea este oferită de:

AmTrust International DAC, o societate înregistrată în Irlanda și care este autorizată și sub controlul Băncii Centrale a Irlandei, fiind autorizată de Autoritatea Serviciilor Financiare să opereze în România în baza Libertății Serviciilor și inregistrată la această autoritate sub numărul 203014.

 

Polița dvs. este administrată de:

AmTrust International DAC care a numit societatea Darra Holdings Ltd, Cyprus. Toate întrebările legate de această poliță trebuie adresate (în limba română sau engleză) către Darra Holdings Ltd la office@darraholdings.uk sau prin poștă la Darra Holdings Ltd în Menandrou 4, Gala Tower, Second Floor, 1066, Nicosia, Cyprus.

 

Introducere

Această poliță de sigurare oferă acoperire pentru aparatul dvs electric/electronic atâta vreme cât polița dvs. este în vigoare, conform termenilor, condițiilor și limitărilor stipulate mai jos.

 

Perioada de Acoperire

Dvs. ați achiziționat o perioadă de 12 sau 24 de luni de acoperire conform stipulărilor din anexa poliței. Asigurarea dvs. începe la data achiziționării aparatului electric/electronic acoperit și continuă pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni, după caz.

 

DEFINITII

 

Termenii și expresiile definite mai jos vor avea același înteles oriune acestea apar în documentele poliței dvs. și vor fi evidențiate pretutindeni în litere italice îngroșate.

 

Accesoriile

înseamnă elementele auxiliare portabile la mână, spre exemplu, dar fără a se limita la, huse, acumulatoare, dispozitive hands-free, cabluri, accesorii pentru auz sau căști.

 

Administrator

înseamnă Darra Holdings Ltd cu sediul în Menandrou 4, Gala Tower, Second Floor, 1066, Nicosia, Cyprus.

 

Avariere

Înseamnă defecțiunea internă sau avarierea/distrugerea oricărei părți a aparatului dvs electric/electronic asigurat în timpul folosirii obișnuite a acestuia, datorită unei defecțiuni electronice, electrice sau mecanice a aparatului dvs electric/electronic asigurat sau a telefonului mobil, care a cauzat încetarea funcționării telefonului mobil sau a aparatului electric/electronic și necesită repararea imediată a acestuia pentru a deveni din nou funcționabil la parametrii normali. Această poliță de asigurare nu acoperă nicio cerere de despăgubire pentru Avariere care ar trebui direcționată către garanția oferită de producător.

 

Avariere accidentală

înseamnă avarierea neașteptată și neprevăzută a aparatului dvs. electric/electronic asigurat, care nu putea fi prevenită și care nu este exclusă în mod special prin această poliță.

 

Aparatul electric/electronic asigurat

Înseamnă telefonul dvs mobil portabil la mână  sau orice alt aparat electric/electronic achiziționat de dvs. din magazinele Altex/Media Galaxy cu această asigurare, astfel cum reiese din dovada relevantă a achiziționării sau schimbului, și care are inclusă o cartelă SIM activă (în cazul telefonului mobil).

 

Familia Apropiată

Înseamnă soția/soțul, partenerul, părinții sau copii dvs., surorile sau frații (toți cu vârsta de 16 ani sau peste) și care locuiesc permanent cu dvs. la adresa de domiciliu.

 

Neglijenţă

înseamnă acea situaţie în care Dvs. (sau autorul faptei care duce la producerea evenimentului asigurat - familia apropiată) nu acţionaţi cu o grijă/diligenţă rezonabilă în raport cu bunul/aparatul asigurat, nu prevedeți și nu preveniţi producerea evenimentului asigurat, deşi ar fi trebuit și ați fi putut, în circumstanțele date, să o faceţi. Această noţiune include, fără a se limita la, folosirea inadecvată, vandalism, utilizarea incorectă, depozitarea incorectă şi/sau orice altă acţiune al cărei rezultat este previzibil.

 

Pierdere

Înseamnă lipsa folosintei aparatului electric/electronic asigurat ca urmare a Tâlhăriei , Furtului din buzunare sau Avarierii accidentale  care se datorează (fără a se limita la):

 • Infiltrațiilor de apă/lichid.
 • Ecranului spart
 • Avarierii carcasei si/sau ramei/cadrului care duce la încetarea funcționării acestuia.
 • Încetarea funcționării aparatului

 

Risc acoperit

Înseamnă Pierderea suferită de dvs. în legătură cu aparatul electric/electronic asigurat și și pe care noi o suportăm în limitele și conform prevederilor conținute în prezentele condiții.

 

Tâlhărie

Înseamnă luarea din posesie pe nedrept, fără consimțământ, a aparatului electric/electronic asigurat de către o terță persoană în scopul de a priva permanent de acesta, prin forță sau violență asupra persoanei dvs.

Furtul din buzunare

Înseamnă luarea din posesie pe nedrept, fără consimțământ, a aparatului electric/electronic asigurat de către o terță persoană în scopul de a priva permanent de acesta, prin sustragerea/deposedarea de la persoana asigurată, fie din buzunarele hainelor fie din genți folosite pentru purtarea aparatului asigurat, dacă o astfel de deposedare s-a petrecut într-un loc public.

 

 

Nesupraveghere

înseamnă acea situaţie în care Dvs nu vă aflaţi într-o poziţie care să vă permită să preveniţi avarierea sau distrugerea aparatului Dvs asigurat, acesta aflându-se la îndemâna oricui într- un loc public, indiferent dacă se află sau nu într-o geantă / poşetă, inclusiv – dar fără a se limita la – situaţia în care Dvs dormiţi sau adormiţi.

 

Noi, nouă, a noastră,

Înseamnă asigurătorul care este AmTrust International DAC, o societate înregistrată în Irlanda 169384, cu sediul în: 40 Westland Row, Dublin 2, Irlanda.

 

Tu, dvs, a dvs

Înseamnă persoana (cu vârstă de 18 ani sau peste), societatea sau parteneriatul care a achiziționat telefonul mobil sau alt aparat electric/electronic din magazinele Altex/Media Galaxy și care este acoperit prin această poliță.

 

RISCURILE ACOPERITE

(supuse excluderilor de mai jos)

 

 

Avariere accidentală

Noi vom repara sau înlocui aparatul dvs electric/electronic asigurat dacă acesta este avariat ca rezultat al avarierii accidentale, inclusiv avarierea/defectarea cauzată de intrarea aparatului asigurat în contact cu apa sau alte lichide, cu condiția ca aparatul electric/electronic asigurat să ne fie returnat nouă.

 

Tâlhărie/Furt din buzunare

În cazul unei cereri de despăgubire aprobate de noi pentru  tâlhărie sau Furt din buzunare (conform definițiilor de mai sus) având ca obiect aparatul dvs electric/electronic asigurat, noi îl vom înlocui.

 

Accesorii

În situația unei cereri de despăgubire aprobată de noi cu privire la aparatul electric/electronic asigurat, noi vom înlocui orice acesoriu oferit inițial și care este avariat sau  furat (prin tâlhărie) în același moment cu aparatul dvs electric/electronic asigurat.

 

Limite teritoriale

Asigurarea privește aparatele electric/electronic asigurate cumpărate și folosite în România, dar acoperirea este extinsă oriunde în lume, pentru o perioadă maximă de 21 de zile, în orice interval de 12 luni.

 

Limita cererii de despăgubire

Limita Individuală Cererii de Despăgubire Individuală este reprezentată de prețul de achiziționare inițială a aparatului electric/electronic asigurat.

În situația mai multor cereri de despăgubire în cadrul aceleiași polițe de asigurare, Limita Cumulată a Cererilor de Despăgubire pentru fiecare poliță este reprezentată de valoarea cea mai mică dintre prețul de achiziționare inițial și 25.000 RON.

 

 

RISCURILE CARE NU SUNT ACOPERITE

 

 

Franșiza politei

O sumă reprezentând franșiza trebuie plătită de dvs. cu privire la orice cerere de despăgubire care rezultă în înlocuire conform tabelului de mai jos

 

Prețul inițial de Achiziționare a Aparatului Electric/Electronic Asigurat

Franșiza de plată la înlocuire

RON

de la

la

0

400

50

401

800

100

801

1.600

200

1.601

3.200

400

3.201

6.400

800

6.401

10.000

1.200

10.001

16.000

1.800

16.001

20.000

2.000

20.001

25.000

2.500

 

Exceptii tâlhărie

Noi nu vom plăti nicio cerere de despăgubire:

 • În situația în care aparatul electric/electronic asigurat a fost furat de la o persoană fără utilizarea forței sau violenței asupra respectivei persoane.
 • Atunci când persoana asigurată nu a raportat evenimentul la Poliție în decurs de 24 de ore de la data acestuia

 

Exceptii furt din buzunare

Noi nu vom plăti nicio cerere de despăgubire:

 • În situația în care aparatul electric/electronic asigurat a fost furat de la o persoană dar acest lucru nu s-a petrecut într-un loc public.
 • Atunci când persoana asigurată nu a raportat evenimentul la Poliție în decurs de 24 de ore de la data acestuia

 

Excepții generale (aplicabile la întreaga acoperire oferită de această poliță)

Noi nu vom plăti:

 • nicio cerere de despăgubire în situația în care aparatul electric/electronic asigurat a fost în posesia unei terțe persoane (alta decât un membru al familiei apropiate) la data evenimentului care a dat naștere cererii de despăgubire
 • nicio cerere de despăgubire pentru avarierea cu intenție cauzată de dvs. sau familia apropiată
 • furtul prin tâlhărie, furtul din buzunare sau avarierea cartelei SIM sau cardului de memorie luat individual (decât dacă însoțește o cerere de despăgubire valabilă pentru aparatul dvs electric/electronic asigurat)
 • avarierea estetică a aparatul electric/electronic asigurat și care nu afectează funcționalitatea aparatului, inclusiv pătarea, zgârierea sau indentarea
 • nicio defecțiune de soft sau firmware: asigurarea acopera doar partea hardware a aparatului electric/ electronic si nu se extinde asupra programelor sau aplicatiilor instalate ( partea software );Nu se vor despagubi defectiuni aparute ca urmare a instalarii de programe care blocheaza functionarea aparatului asigurat
 • nicio defecțiune cauzată de produse consumabile cum ar fi bateriile
 • avarierea sau distrugerea cauzată de, în concurs cu sau rezultând din:
  • uzura normală sau deteriorarea treptată a funcționării
  • Neglijența dvs sau a familiei apropiate, astfel cum este definită mai sus
  • lăsarea aparatului asigurat Nesupravegheat într-un loc public sau într-un loc la care publicul are acces la momentul incidentului, într-un cort sau pe partea exterioară (capotă/portbagaj) a unui vehicul ori a unei clădiri
  • lipsa unei întrețineri rezonabile din partea dvs. sau a familiei dvs. apropiate
  • nicio cerere de despăgubire rezultând din război, invazie, acte inamice străine, ostilități (fie că este declarat război, fie că nu), război civil, mișcare de rezistență, revoluție, insurectie, putere militară sau uzurpatoare, răscoală sau mișcare civilă, activitate teroristă de orice fel
  • nicio cerere de despăgubire rezultând din radiație ionică sau contaminare  radioactivă de la orice sursă nucleară sau orice reziduuri nucleare în urma combustiei de carburant nuclear
  • costuri pentru reparații efectuate în afara României
  • costul neutilizării aparatului electric/electronic asigurat, costurile de reconectare, ori taxele de abonament de orice fel
  • costuri de service sau întreținere de rutină
  • orice defecțiuni sau avarieri acoperite prin garanția oferită de producător sau furnizor
  • costuri pentru reparații sau înlocuiri neautorizate de către Administrator.

 

 

CUM SE INTRODUCE O CERERE DE DESPĂGUBIRE

 

Procedura Cererilor de Despăgubire (nerespectarea acestora poate atrage respingerea cererii dvs.)

 

În situația în care apare orice incident de natură să dea naștere la o cerere de despăgubire, dvs. trebuie să:

 • notificați Administratorul la www.darraholdings.uk/claims în decurs de 2 zile lucrătoare de la data la care ați luat la cunoștință despre incident (sau în situația unui incident apărut în afara României, în decurs de 2 zile lucrătoare de la data întoarcerii dvs. în România). Circumstanțele excepționale care cauzează întârziere în raportarea cererii de despăgubire si care sunt susținute de documente justificative, în situația în care nu există pierderi adiționale din partea noastră, vor fi analizate.
 • raportați furtul (prin tâlharie sau cel din buzunare) telefonului dvs. mobil către rețeaua dvs. de telefonie în decurs de 24 de ore de la luarea la cunoștință cu privire la incident, pentru ca aceștia să poată declara furat telefonul dvs. mobil
 • raportați furtul prin tâlhărie sau furtul din buzunare al aparatului dvs. electric/electronic asigurat la Poliție în decurs de 24 de ore de la luarea la cunoștință cu privire la incident și să obțineți un număr de înregistrare a infracțiunii de tâlhărie sau furt din buzunare pentru a susține o cerere de despăgubire pentru tâlhărie sau furt din buzunare si o copie a procesului-verbal întocmit de poliție
 • prezentați următoarele documente la momentul introducerii cererii de despăgubire:
  • termenii si condițiile poliței în original și factura (respectiv in format electronic pentru achizitiile online)
  • în cazul unei cereri de despăgubire pentru tâlhărie sau furt din buzunare, procesul verbal si numărul de înregistrare de la Poliție sau documentul eliberat de Poliție care să ateste fapta de tâlhărie sau furt din buzunare și să conțină numărul IMEI al aparatului asigurat  
  • dovada călătoriei în afara României pe toată durata (dacă este cazul)

 

În situatia în care nu aveti acces la o retea de internet, vă rugăm sunati la nr. +40726 099999 pentru a primi instructiuni.

 

Tot la www.darraholdings.uk/claims puteți trimite de asemenea, pe lângă raportul de avariere, orice document relevant (de ex. Imagini scanate a telefonului în format PDF, dovada calatorie, factura în original, etc). După înregistrarea cererii veți primi automat un număr de înregistrare precum și informații suplimentare legate de procesarea cererilor în formă electronică. După completarea oricăror documente lipsă și aprobarea în prealabil a asigurării, veți aduce aparatul avariat la adresa menționată în instrucțiuni. Avarierile înregistrate sau cererile de despăgubire care nu conțin descrierea detaliată a evenimentului care a dus la avariere sau documentele solicitate, sau care contin informații/câmpuri incomplete, nu vor fi soluționate decât ulterior clarificărilor necesare și doar dacă informațiile sau documentele lipsă sunt furnizate în Perioada de Acoperire a poliței.

 

La evaluarea oricărei cereri de despăgubire, ne rezervăm dreptul de a lua în considerare numai primul motiv sau descriere a circumstanţelor relevante unei astfel de cereri de despăgubire, astfel cum ne sunt prezentate de către Dumneavoastră. În situația în care există o variație sau modificare ulterioară a acestor motive şi/sau circumstanţe, cerea dvs poate fi respinsă.

 

 • Având în vedere că schimbările ulterioare ale documentelor de asigurare pot fi considerate discutabile, formularul cererii de despăgubire trebuie completat de la bun început cât mai complet și conform cunoștintelor dvs. Numai comunicările în scris vor fi considerate valabile. Mesajele verbale sau deciziile preliminare nu vor fi luate în considerare.
 • Informatiile false, care nu corespund realității, inexacte sau deliberat falsificate conținute în formularul cererii pot duce la respingerea cererii de despăgubire, anularea poliței în orice moment și pot de asemenea avea repercusiuni de ordin legal.
 • Deținătorul poliței este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a limita pagubele. O altă poliță de sigurare existentă sau răspunderea unei terțe persoane vor fi angrenate în primă instanță. În această situație, cererea va fi luată în considerare doar dacă se face dovada eșecului acțiunilor îndreptate către terța persoană.
 • Soluționarea cererilor de despăgubire urmează să aibă loc în decurs de 15 zile lucrătoare de la data recepționării aparatului asigurat

 

 

CONDITII ȘI LIMITĂRI

 

Echipament de Înlocuire

 • În situația în care cererea dvs. este aprobată și aparatul dvs. electric/electronic asigurat trebuie înlocuit, noi îl vom înlocui cu unul identic complet funcțional (nou sau recondiționat) sau, la alegerea noastră, cu unul (nou sau recondiționat)  de specificație comparabilă sau valoare echivalentă.
 • Vă rugăm rețineți că există posibilitatea ca aparatul dvs. electric/electronic asigurat să nu poată fi înlocuit cu unul de aceeași culoare sau finisaj.
 • Vă rugăm rețineți că în situația în care a fost furnizat echipament dar aparatul dvs. electric/electronic asigurat original este ulterior recuperat, aparatul dvs. electric/electronic asigurat original devine proprietatea noastră și trebuie returnat Administratorului imediat.

 

Limita Răspunderii

 

 • Răspunderea noastră, cu privire la orice cerere de despăgubire luată individual, se va limita la înlocuirea costului aparatului electric/electronic asigurat care face obiectul cererii. Polița va înceta dacă cererea are ca rezultat înlocuirea sau atingerea limitei (individuale sau cumulate a) cererii de despăgubire si nu va fi returnată nicio primă de asigurare.
 • Nu există acoperire pentru nicio pierdere ulterioară de nicio natură.

 

Fraudă

În situația în care se introduce orice cerere de despăgubire frauduloasă sau falsă, sau dacă orice mijloace frauduloase sau false sunt utilizate cu privire la această asigurare, toate beneficiile oferite prin aceasta se pierd si polița dvs. se anulează. Noi și/sau Administratorul ne rezervăm dreptul să efectuăm o investigație cu privire la cererea dvs. și să recuperăm orice beneficii plătite sau costuri suferite ca rezultat al unei astfel de cereri frauduloase sau false. Noi și/sau Administratorul ne rezervăm de asemenea dreptul să informăm poliția și/sau orice altă instituție de control judiciar cu privire la circumstanțele unei asemenea cereri.

 

Legea Română

Această poliţă este guvernată de legea română. Pentru soluţionarea oricăror litigii ce pot apărea în legătură cu această poliţă competenţa aparţine instanţelor de drept comun din România.

 

Protecția datelor dvs. cu caracter personal

 

Compania Desemnată AmTrust International Underwriters (Operatorul de date) se angajează să protejeze și să respecte caracterul confidențial al datelor dvs personale în conformitate cu Legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal ("Legislația").

 

Toate datele cu caracter personal furnizate de Dvs. în conformitate cu această poliţă, sau în contextul administrării cererilor Dvs. de despagubire vor fi folosite exclusiv pentru pentru administrarea acestei poliţe și alte scopuri conexe, procesarea cererilor de despăgubire şi furnizarea de servicii pentru clienţi, pentru oferte de reînnoire, activități de cercetare și statistice și pentru a vă oferi informații, produse și servicii solicitate de Dvs.  sau pe care le considerăm de interes pentru Dvs.

 

De asemenea, datele cu caracter personal furnizate de Dvs. pot fi folosite şi în scopul prevenirii fraudelor, finanțărilor de natură teroristă, spălării de bani sau transmiterea de detalii altor asiguratori sau organismelor de reglementare, conform legilor aplicabile şi menţinând drepturile Dumneavoastră privind datele personale în baza acestor legi.

 

Prin încheierea prezentei poliţe vă exprimaţi consimţământul pentru procesarea datelor Dvs.  cu caracter personal (inclusiv nume, prenume, domiciliu, data naşterii, numărul şi seria cărţii de identitate, vârstă, sex, precum şi orice alte date cu caracter personal ce pot fi colectatate de la Dvs. sau procesate în legătură cu Dvs.  în orice alt mod în scopul derulării acestei polițe) în scopul executării şi exercitării drepturilor şi obligaţiilor părţilor conform contractului de asigurare. și, respectiv procesarea datelor Dvs.  cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene, în aceleaşi scopuri (respectiv administrarea poliţei de asigurare, administrarea cererilor de despăgubire şi a petiţiilor, furnizarea de servicii pentru clienţi), în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale (comunitare)

 

Prin încheierea acestei poliţe se consideră, de asemenea, că̆ v-aţi exprimat consimţământul cu privire la transferul datelor Dvs.  personale către terțe părți implicate în furnizarea de produse sau servicii către noi sau către furnizorii de servicii care prestează servicii în numele nostru. Acestea includ companiile din grup, afiliații, brokerii, agenții, administratorii părți terțe - TPA, reasigurătorii, alți intermediari în asigurări, birourile de referință ale asigurărilor, agențiile de credit, furnizorii de servicii medicale, agențiile de detectare a fraudei, autoritățile de reglementare, auditori și societăți de avocatură externi sau alte instituții în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Noi putem transfera datele Dvs. cu caracter personal către ţări din afara Spaţiului Economic European, în scopurile prezentate mai sus. Dacă Noi transferăm datele Dvs.  cu caracter personal în interiorul sau în afara Spaţiului Economic European vom lua măsuri care să asigure protejarea î̂n continuare a vieţii Dvs. private, în concordanţă cu prevederile legilor cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

 

Aveți dreptul să ne solicitați să nu procesăm datele dvs. în scopuri de marketing, să vedeți o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre Dvs, să vi se șteargă datele  (sub rezerva anumitor excepții), să corectăm sau să eliminăm datele inexacte, să restricționăm prelucrarea datelor Dvs., să furnizăm o copie a datelor Dvs altui operator de date sau să depunem o plângere la autoritatea locală de protecție a datelor.

 

Datele Dvs nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar și vor fi gestionate în conformitate cu politica noastră privind păstrarea datelor. În cele mai multe cazuri, perioada de păstrare va fi de șapte (7) ani de la expirarea contractului de asigurare sau a relației noastre de afaceri cu dvs., cu excepția cazului în care suntem obligați să păstrăm datele pentru o perioadă mai lungă datorită cerințelor de ordin juridic, de afaceri sau de reglementare în acest domeniu.

 

Pentru mai multe informații sau dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea datelor dvs. personale, contactați ofițerul pentru protecția datelor,  AmTrust International - www.amtrustinternationalunderwriters.ie

 

 

 

Cum se procedează în cazul unei PLÂNGERI

 

 

În situația în care întâmpinați dificultăți cu această poliță de asigurare, contactați mai întâi Darra Holdings Ltd la office@darraholdings.uk. Pentru a ne ajuta să rezolvăm problema dvs. cât mai rapid, vă rugăm să furnizați numărul poliței (si numărul cererii dacă este relevant) împreună cu numele aplicantului / asiguratului pricipal. Noi vom face tot ce ne stă în putință să rezolvăm orice dificultate, dar dacă dvs. nu veți fi totuși mulțumit, puteți contacta Autoritatea de Supraveghere Financiară, adresa: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, tel centrala: 021.659.64.36. e-mail: office@asfromania.ro

 

Vă rugăm rețineți că orice informație furnizați, aceasta poate să fie pusă la dispoziția altor asigurători în scopul prevenirii infracționalității. Toate informațiile furnizate de dvs. vor fi folosite de noi și de Administrator si agenții acestuia sau societățile asociate, alți asigurători, instituții de reglementare, industrie si autorități publice (inlcusiv poliție) și agenți care procesează această asigurare și administrează cererile de despăgubire legate de această asigurare și previn fraudele.

 

DECLARATIE

 

Am citit, am inteles și accept Termenii și Condițiile de mai sus ale acestei polițe, ce mi-au fost furnizate în faza precontractuală, si am primit un exemplar semnat al prezentei polite

 

 

                      ___________________________________________

                    numele asiguratului (tipărit)

 

 

________________________                  ______________________                      _______________________________

 

             DATA                       SEMNĂTURA PARȚII ASIGURATE                       LOCUL

 

 

 

                          ___________________________________________

                             NUMĂR IMEI (telefon mobil)

                             NUMĂR SERIE ( dacă există)

Cel mai bun raport pret-calitate

Conform sondajului Best Buy Award 2023/2024 efectuat de organizatia iCertias.

google play buttonapple store buttonhuawei gallery button
Cel mai mic pret din Romania! Daca gasesti in alta parte mai ieftin primesti de doua ori diferenta.
S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L. este inregistrata cu numarul 600 / 2006 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal
solutionarea online a litigiilorsolutionarea alternativa a litigiilor